Copied

Status: Normal
MAJ INVEST EQUITY SOUTHEAST ASIA II K/S
36533366
Gammeltorv 18, 1457 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
MAJ INVEST EQUITY SOUTHEAST ASIA II K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at investere i porteføljeselskaber gennem kapitalindskud, lånekapital eller på anden måde, direkte eller indirekte, samt anden virksomhed hermed, der efter Komplementarens skøn er forbundet dermed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
30.01.2015 (5 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, USD
24.03.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-1.531'

Årets resultat

-1.532'

Aktiver

5.930'

Kortfristede aktiver

43.000

Egenkapital

5.878'

Afkastningsgrad

-26 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 24.03.2022 (247 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (24.03.2022)
Årsrapport 2020 (16.04.2021)
Årsrapport 2019 (10.06.2020)
Årsrapport 2018 (30.04.2019)
Årsrapport 2017 (30.04.2018)
Årsrapport 2016 (28.04.2017)
Årsrapport 2015 (29.04.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
MIE SEA II GP ApS (CVR 36444983) 30.01.2015 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
MIE SEA II GP ApS (CVR 36444983) 30.01.2015