Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-160'

Primær drift

-160'

Årets resultat

1.731'

Aktiver

7.044'

Kortfristede aktiver

1.014'

Egenkapital

7.002'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
27.05.2021
2019
12.05.2020
2018
22.05.2019
2017
23.05.2018
2016
23.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-160.303-15.560-7.750-7.275-5.01100
Resultat af primær drift-160.303000-5.01100
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter38.444192.72321.69735.0255.4675.1362.562
Finansieringsomkostninger-192.794-2.714-1.256-5000
Andre finansielle omkostninger00000-2530
Resultat før skat1.731.1331.430.9011.348.271933.085952.400553.317131.997
Resultat1.731.1331.392.1811.345.455928.003952.400553.317131.997
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-54.000-250.000-51.700
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
27.05.2021
2019
12.05.2020
2018
22.05.2019
2017
23.05.2018
2016
23.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0336.536317.802331.825160.38200
Likvider1.014.359991.7521.018.860654.523112.49000
Kortfristede aktiver1.014.3592.371.8831.336.662986.348272.872109.957147.562
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver5.977.4803.032.6022.753.5441.906.8661.741.25100
Materielle aktiver52.23421.51021.5100000
Langfristede aktiver6.029.7143.054.1122.775.0541.906.8661.741.2511.201.807648.373
Aktiver7.044.0735.425.9954.111.7162.893.2142.014.1231.311.764795.935
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
27.05.2021
2019
12.05.2020
2018
22.05.2019
2017
23.05.2018
2016
23.05.2017
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.60054.000250.00051.700
Egenkapital7.001.7255.384.9914.105.8102.870.9551.996.9521.294.552792.935
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.000000000
Kortfristede forpligtelser42.34841.0045.90622.25917.17117.2123.000
Gældsforpligtelser42.34841.0045.90622.25917.17100
Forpligtelser42.34841.0045.90622.25917.17100
Passiver7.044.0735.425.9954.111.7162.893.2142.014.1231.311.764795.935
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
20.05.2022
2020
27.05.2021
2019
12.05.2020
2018
22.05.2019
2017
23.05.2018
2016
23.05.2017
Afkastningsgrad -2,3 %Na.Na.Na.-0,2 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 24,7 %25,9 %32,8 %32,3 %47,7 %42,7 %16,6 %
Payout-ratio 6,8 %8,2 %8,4 %11,9 %5,7 %45,2 %39,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -83,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,4 %99,2 %99,9 %99,2 %99,1 %98,7 %99,6 %
Likviditetsgrad 2.395,3 %5.784,5 %22.632,3 %4.431,2 %1.589,1 %638,8 %4.918,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sun Kill Moon Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning eller måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Sun Kill Moon Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og ejer anparter i Moon ApS / eller andre helt eller delvist ejede selskaber.