Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

1.594'

Primær drift

221'

Årets resultat

194'

Aktiver

669'

Kortfristede aktiver

581'

Egenkapital

90.372

Afkastningsgrad

33 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

102 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
2015
13.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.594.3401.726.325647.5461.460.726575.745425.409644.066
Resultat af primær drift220.895419.775-570.531470.559-138.74474.935106.533
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000045400
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-8.058-11.669-14.204-14.505-16.580-2.6160
Resultat før skat203.193396.214-588.125452.199-159.89069.786106.533
Resultat193.509396.214-583.356376.682-149.46454.63082.157
Forslag til udbytte000-200.0000-50.000-80.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
2015
13.09.2016
Kortfristede varebeholdninger5.0005.0005.0005.0005.0005.0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 275.672660.752293.794633.831184.943355.718169.313
Likvider300.491113.61092.316392.155222.06214.801197.265
Kortfristede aktiver581.163779.362391.1101.030.986412.005375.519366.578
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver16.79319.25019.25027.945000
Materielle aktiver71.539194.397220.000279.600339.200395.46612.250
Langfristede aktiver88.332213.647239.250307.545339.200395.46612.250
Aktiver669.495993.009630.3601.338.531751.205770.985378.828
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
2015
13.09.2016
Forslag til udbytte000200.000050.00080.000
Egenkapital90.372-103.137-499.351284.005-92.677106.787132.157
Hensatte forpligtelser1.767004.769010.4260
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser011.8491.99864.9664.03840.64974.648
Kortfristede forpligtelser569.439989.717970.490769.325585.960345.358222.295
Gældsforpligtelser577.3561.096.1461.129.7111.049.757843.882653.772246.671
Forpligtelser577.3561.096.1461.129.7111.049.757843.882653.772246.671
Passiver669.495993.009630.3601.338.531751.205770.985378.828
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
01.11.2021
2019
16.11.2020
2018
16.10.2019
2017
15.10.2018
2016
24.10.2017
2015
13.09.2016
Afkastningsgrad 33,0 %42,3 %-90,5 %35,2 %-18,5 %9,7 %28,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 214,1 %-384,2 %116,8 %132,6 %161,3 %51,2 %62,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.53,1 %Na.91,5 %97,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 13,5 %-10,4 %-79,2 %21,2 %-12,3 %13,9 %34,9 %
Likviditetsgrad 102,1 %78,7 %40,3 %134,0 %70,3 %108,7 %164,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-07
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Liftsecure ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets aktivitet består i lighed med sidste år primært af udførelse af reparation og vedligeholdelse af tekniske installationer i bygninger og lignende.