Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.192'

Primær drift

556'

Årets resultat

3.773'

Aktiver

38.539'

Kortfristede aktiver

13.882'

Egenkapital

36.303'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

94 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.12.2020
2018
29.11.2019
2017
28.11.2018
2016
01.12.2017
2015
06.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.192.3241.928.8591.200.1061.117.24400
Resultat af primær drift556.3361.177.014423.370518.810-3.125-3.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter126.780147.175148.279143.598106.84726.351
Finansieringsomkostninger-118.219-80.901000-499
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat3.915.5843.574.6382.212.4855.154.3531.160.341796.183
Resultat3.773.4483.312.1342.110.2915.001.6291.132.844791.156
Forslag til udbytte-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.12.2020
2018
29.11.2019
2017
28.11.2018
2016
01.12.2017
2015
06.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.750.45913.280.7939.036.2869.416.2004.458.8210
Likvider131.047164.8297.658.0866.999.6206.149.24910.026.351
Kortfristede aktiver13.881.50613.445.62216.694.37216.415.82010.608.07010.026.351
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver20.113.84812.413.6504.312.6652.871.8293.304.8842.922.765
Materielle aktiver4.543.95700000
Langfristede aktiver24.657.80512.413.6504.312.6652.871.8293.304.8842.922.765
Aktiver38.539.31125.859.27221.007.03719.287.64913.912.95412.949.116
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.12.2020
2018
29.11.2019
2017
28.11.2018
2016
01.12.2017
2015
06.12.2016
Forslag til udbytte113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital36.303.20823.979.28720.775.15418.770.66313.872.43412.840.790
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld1.022.5501.002.5000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.9130003.0003.000
Kortfristede forpligtelser1.138.338679.401192.288370.71840.520108.326
Gældsforpligtelser2.236.1031.879.985231.883516.98640.520108.326
Forpligtelser2.236.1031.879.985231.883516.98640.520108.326
Passiver38.539.31125.859.27221.007.03719.287.64913.912.95412.949.116
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
03.12.2020
2018
29.11.2019
2017
28.11.2018
2016
01.12.2017
2015
06.12.2016
Afkastningsgrad 1,4 %4,6 %2,0 %2,7 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,4 %13,8 %10,2 %26,6 %8,2 %6,2 %
Payout-ratio 3,0 %3,3 %5,1 %2,1 %9,1 %12,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 470,6 %1.454,9 %Na.Na.Na.-601,2 %
Soliditestgrad 94,2 %92,7 %98,9 %97,3 %99,7 %99,2 %
Likviditetsgrad 1.219,5 %1.979,0 %8.682,0 %4.428,1 %26.179,8 %9.255,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for VOGELIUS 1989 ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for VOGELIUS 1989 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er konsulentvirksomhed mv. samt at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed.