Copied

Status: Normal
JORDBRUGSFONDEN SAMSØKOLOGISK
36451270
Alstrup 2, 8305 Samsø
Telefonnummer mangler
www.samsokologisk.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
JORDBRUGSFONDEN SAMSØKOLOGISK er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens overordnede formål er igennem økologi og bæredygtighed at give nuværende og fremtidige generationer bedre muligheder for en levende jord, rene og sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet. Med henblik på at fremme økologisk drift på Samsø er det endvidere fondens formål at lette adgangen til dyrkningsjord på Samsø og herunder lette generationsskiftet inden for landbruget på øen. Endeligt er det fondens formål at skabe arbejdspladser indenfor økologi og bæredygtighed på Samsø og at fremme tilflytning, som knytter sig til bæredygtige boliger og økologiske dyrknings- og/eller produktionsformer på øen. Fonden er almennyttig/-velgørende.
Tegningsregel
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
14.11.2014 (7 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
304.059,00 (DKK)
(14.11.2014)
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
28.04.2022
Bruttoresultat

29.866

Primær drift

-62.171

Årets resultat

-63.192

Aktiver

397'

Kortfristede aktiver

73.034

Egenkapital

348'

Afkastningsgrad

-16 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

147 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 28.04.2022 (212 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (28.04.2022)
Årsrapport 2020 (10.06.2021)
Årsrapport 2019 (03.08.2020)
Årsrapport 2018 (19.06.2019)
Årsrapport 2017 (06.06.2018)
Årsrapport 2016 (21.06.2017)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Bent Aage Mikkelsen Degn 25.02.2022 bestyrelsesmedlem
Knud Tybirk 22.08.2020 formand
Hester Ditte Callaghan 22.08.2020 næstformand
Ingrid Laurberg Øtov 15.06.2020 bestyrelsesmedlem
Theresa Brønnum 23.04.2018 bestyrelsesmedlem
Niels Rødbro Nørskov 26.05.2015 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Økologisk Samsø A/S (CVR 37623350) NORMAL 31.05.2019 5,00-9,99% 5,00-9,99%