Copied
 
 
Status: Normal
JORDBRUGSFONDEN SAMSØKOLOGISK
36451270
Alstrup 2, 8305 Samsø
Telefonnummer mangler
www.samsokologisk.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
JORDBRUGSFONDEN SAMSØKOLOGISK er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens overordnede formål er igennem økologi og bæredygtighed at give nuværende og fremtidige generationer bedre muligheder for en levende jord, rene og sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet. Med henblik på at fremme økologisk drift på Samsø er det endvidere fondens formål at lette adgangen til dyrkningsjord på Samsø og herunder lette generationsskiftet inden for landbruget på øen. Endeligt er det fondens formål at skabe arbejdspladser indenfor økologi og bæredygtighed på Samsø og at fremme tilflytning, som knytter sig til bæredygtige boliger og økologiske dyrknings- og/eller produktionsformer på øen. Fonden er almennyttig/-velgørende.
Tegningsregel
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Oplysninger
Dato: 16.04.2024
Status
NORMAL.
Etableret
14.11.2014 (7 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
304.059,00 (DKK)
(14.11.2014)
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
21.04.2023
Bruttoresultat

40.067

Primær drift

37.647

Årets resultat

36.428

Aktiver

404'

Kortfristede aktiver

39.676

Egenkapital

384'

Afkastningsgrad

9 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

205 %

Regnskab etc.
16.04.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
CLAUS CARLSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 21.04.2023 (361 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (21.04.2023)
Årsrapport 2021 (28.04.2022)
Årsrapport 2020 (10.06.2021)
Årsrapport 2019 (03.08.2020)
Årsrapport 2018 (19.06.2019)
Årsrapport 2017 (06.06.2018)
Årsrapport 2016 (21.06.2017)
Statstidende
16.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
16.04.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Bent Aage Mikkelsen Degn 25.02.2022 bestyrelsesmedlem
Knud Tybirk 22.08.2020 formand
Hester Ditte Callaghan 22.08.2020 næstformand
Ingrid Laurberg Øtov 15.06.2020 bestyrelsesmedlem
Theresa Brønnum 23.04.2018 bestyrelsesmedlem
Niels Rødbro Nørskov 26.05.2015 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Økologisk Samsø A/S (CVR 37623350) NORMAL 31.05.2019 5,00-9,99% 5,00 %