Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-17.449

Primær drift

-19.535

Årets resultat

-19.651

Aktiver

5.739

Kortfristede aktiver

5.739

Egenkapital

-5.928

Afkastningsgrad

-340 %

Soliditetsgrad

-103 %

Likviditetsgrad

49 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
22.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
29.05.2018
2016
31.05.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-17.44938.437133.01484.285173.35867.178-28.106
Resultat af primær drift-19.535-14.073-18.579-79.25968.16917.178-28.106
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-116-322-492-71000
Resultat før skat-19.651-14.395-19.071-79.33068.16917.178-28.106
Resultat-19.651-11.228-15.390-62.30053.08012.963-22.088
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
22.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
29.05.2018
2016
31.05.2017
Kortfristede varebeholdninger0018.31530.60355.00444.06148.706
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 03.1674.78121.34011.87214.54311.020
Likvider5.73931.07387.37960.224151.53865.34139.477
Kortfristede aktiver5.73934.240110.475112.167218.414123.94599.203
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver036.75036.75036.75036.75036.7509.120
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver036.75036.75036.75036.75036.7509.120
Aktiver5.73970.990147.225148.917255.164160.695108.323
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
22.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
29.05.2018
2016
31.05.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-5.92813.72424.95240.342102.64249.56236.599
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser01.4664.1148.9395.72825.49724.801
Kortfristede forpligtelser11.66748.266113.27399.575143.522102.13371.724
Gældsforpligtelser11.66757.266122.273108.575152.522111.13371.724
Forpligtelser11.66757.266122.273108.575152.522111.13371.724
Passiver5.73970.990147.225148.917255.164160.695108.323
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.05.2022
2020
22.06.2021
2019
03.07.2020
2018
22.05.2019
2017
29.05.2018
2016
31.05.2017
Afkastningsgrad -340,4 %-19,8 %-12,6 %-53,2 %26,7 %10,7 %-25,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 331,5 %-81,8 %-61,7 %-154,4 %51,7 %26,2 %-60,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -103,3 %19,3 %16,9 %27,1 %40,2 %30,8 %33,8 %
Likviditetsgrad 49,2 %70,9 %97,5 %112,6 %152,2 %121,4 %138,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for AllSkin ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B, samt tilvalg fra højere regnskabsklasser.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-05
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for AllSkin ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter er at sælge kosmetikprodukter, behandlinger samt designe, udvikle og opsætte hjemmesider, webshops, annoncer og grafisk design til tryk og dermed beslægtet virksomhed.