Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.150

Primær drift

-6.150

Årets resultat

-332'

Aktiver

4.819'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

4.327'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
03.06.2021
2019
18.06.2020
2018
15.04.2019
2017
25.04.2018
2016
05.04.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.150-4.377-7.876-1.2500-1.250-625
Resultat af primær drift-6.150-4.3770-1.250-1.250-1.250-625
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter000333.135169.21300
Finansieringsomkostninger-15.547-19.767-25.844-18.518-10.737-10.425-9.888
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-332.390514.485377.443313.367157.2262.638.333669.803
Resultat-332.390514.485377.443313.367157.2262.638.333669.803
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
03.06.2021
2019
18.06.2020
2018
15.04.2019
2017
25.04.2018
2016
05.04.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000000
Likvider4.22511.4558.8855500
Kortfristede aktiver0005500
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.814.4475.269.1404.858.5114.649.8483.835.5373.658.3241.008.316
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.814.4475.269.1404.858.5114.649.8483.835.5373.658.3241.008.316
Aktiver4.818.6725.280.5954.867.3964.649.8533.835.5423.658.3241.008.316
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
03.06.2021
2019
18.06.2020
2018
15.04.2019
2017
25.04.2018
2016
05.04.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital4.327.4974.659.8874.145.4023.767.9593.454.5923.297.366659.033
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld00876.344376.65000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.7503.7503.7501.5001.50000
Kortfristede forpligtelser47.800151.800127.8005.5504.3003.0451.795
Gældsforpligtelser491.175620.708721.994881.894380.950360.958349.283
Forpligtelser491.175620.708721.994881.894380.950360.958349.283
Passiver4.818.6725.280.5954.867.3964.649.8533.835.5423.658.3241.008.316
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
24.05.2022
2020
03.06.2021
2019
18.06.2020
2018
15.04.2019
2017
25.04.2018
2016
05.04.2017
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %Na.0,0 %0,0 %0,0 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,7 %11,0 %9,1 %8,3 %4,6 %80,0 %101,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -39,6 %-22,1 %Na.-6,8 %-11,6 %-12,0 %-6,3 %
Soliditestgrad 89,8 %88,2 %85,2 %81,0 %90,1 %90,1 %65,4 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.0,1 %0,1 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JULIE ANKJÆR INVEST 2014 ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for JULIE ANKJÆR INVEST 2014 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er at udøve virksomhed med investering samt aktiviteter i tilknytning hertil.