Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.000

Primær drift

-6.000

Årets resultat

-15.730

Aktiver

10.075

Kortfristede aktiver

2.075

Egenkapital

-192'

Afkastningsgrad

-60 %

Soliditetsgrad

-1906 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.06.2021
2019
14.09.2020
2018
28.06.2019
2017
14.06.2018
2016
19.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-6.000-5.795-4.500-6.250-7.250-6.250-39.493
Resultat af primær drift-6.000-9.796-8.500-10.250-7.250-21.920-72.723
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter002.4352.321000
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-9.730-8.402-8.253-6.280-5.759-5.141-5.577
Resultat før skat-15.730-18.198-14.318-14.209-13.00900
Resultat-15.730-18.198-14.318-14.209-13.009-27.061-78.300
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.06.2021
2019
14.09.2020
2018
28.06.2019
2017
14.06.2018
2016
19.06.2017
Kortfristede varebeholdninger000001.0001.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 001.1254.4344.4344.43314.660
Likvider2.0755.46012.5205.6513.3303.3302.523
Kortfristede aktiver2.0755.46013.64510.0857.7647.76317.183
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver8.0008.00012.00016.00020.00020.00020.000
Langfristede aktiver8.0008.00012.00016.00020.00020.00020.000
Aktiver10.07513.46025.64526.08527.76428.76338.183
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.06.2021
2019
14.09.2020
2018
28.06.2019
2017
14.06.2018
2016
19.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital-192.036-176.306-158.108-143.790-129.581-116.572-89.511
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.4335.0005.0005.000000
Kortfristede forpligtelser202.111189.766183.753169.875157.345145.335127.694
Gældsforpligtelser202.111189.766183.753169.875157.345145.335127.694
Forpligtelser202.111189.766183.753169.875157.345145.335127.694
Passiver10.07513.46025.64526.08527.76428.76338.183
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
29.06.2021
2019
14.09.2020
2018
28.06.2019
2017
14.06.2018
2016
19.06.2017
Afkastningsgrad -59,6 %-72,8 %-33,1 %-39,3 %-26,1 %-76,2 %-190,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,2 %10,3 %9,1 %9,9 %10,0 %23,2 %87,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -1.906,1 %-1.309,9 %-616,5 %-551,2 %-466,7 %-405,3 %-234,4 %
Likviditetsgrad 1,0 %2,9 %7,4 %5,9 %4,9 %5,3 %13,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GenereltÅrsregnskabet for Chilipunch ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Chilipunch ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med handel af chiliprodukter.