Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

488'

Primær drift

43.384

Årets resultat

32.658

Aktiver

1.348'

Kortfristede aktiver

617'

Egenkapital

152'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

147 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
30.05.2021
2019
13.04.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning724.144729.506643.337816.089701.614580.975700.925639.154
Bruttoresultat487.945541.199487.023495.189527.689414.280534.984437.156
Resultat af primær drift43.38437.410-21.8028.88627.05916.67396.043-46.227
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2.9411.8517.7813.8683.6855.6376.6455.605
Finansieringsomkostninger-4.455-10.472-14.310-27.388-10.495-2.713-2.936-3.855
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat41.87028.789-28.331-14.63420.24919.59799.752-44.477
Resultat32.65822.455-28.331-14.63415.80515.29793.077-44.477
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
30.05.2021
2019
13.04.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger546.236461.230486.002488.160599.435611.624679.306719.986
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 66.56085.29879.824115.391104.13487.57354.85583.796
Likvider4.03734.4739.21652269616.68213.06618.629
Kortfristede aktiver616.833581.001575.042604.073704.265715.879747.227822.411
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver731.250780.000868.250915.759977.262000
Langfristede aktiver731.250780.000868.250915.759977.262000
Aktiver1.348.0831.361.0011.443.2921.519.8321.681.527715.879747.227822.411
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
30.05.2021
2019
13.04.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital152.237113.36191.805120.135134.770118.965103.66810.591
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00140.986274.981257.631000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser59.48599.891140.536169.016241.924231.592166.948197.417
Kortfristede forpligtelser419.061431.706359.013240.939376.026596.914643.559811.820
Gældsforpligtelser1.195.8461.247.6401.351.4871.399.6971.546.757596.914643.559811.820
Forpligtelser1.195.8461.247.6401.351.4871.399.6971.546.757596.914643.559811.820
Passiver1.348.0831.361.0011.443.2921.519.8321.681.527715.879747.227822.411
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
30.05.2021
2019
13.04.2020
2018
23.05.2019
2017
26.05.2018
2016
30.05.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad 3,2 %2,7 %-1,5 %0,6 %1,6 %2,3 %12,9 %-5,6 %
Dækningsgrad 67,4 %74,2 %75,7 %60,7 %75,2 %71,3 %76,3 %68,4 %
Resultatgrad 4,5 %3,1 %-4,4 %-1,8 %2,3 %2,6 %13,3 %-7,0 %
Varelagerets omsætningshastighed 1,3 1,6 1,3 1,7 1,2 0,9 1,0 0,9
Egenkapitals-forretning 21,5 %19,8 %-30,9 %-12,2 %11,7 %12,9 %89,8 %-420,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 973,8 %357,2 %-152,4 %32,4 %257,8 %614,6 %3.271,2 %-1.199,1 %
Soliditestgrad 11,3 %8,3 %6,4 %7,9 %8,0 %16,6 %13,9 %1,3 %
Likviditetsgrad 147,2 %134,6 %160,2 %250,7 %187,3 %119,9 %116,1 %101,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for AEROPARTNER SCANDINAVIA ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.