Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.484'

Aktiver

4.488'

Kortfristede aktiver

1.972'

Egenkapital

4.142'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
22.04.2021
2019
21.09.2020
2018
15.05.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1-1.000-7.5000-6.875-8.750-6.875
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter50.584043.84341.21335.8293.24775
Finansieringsomkostninger-12.894-5.142-17.893-25.800-27.341-18.345-6.510
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.502.0631.433.060202.949366.049175.587175.596137.138
Resultat1.483.9351.434.403200.881362.506175.147180.260139.932
Forslag til udbytte-58.900-57.20000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
22.04.2021
2019
21.09.2020
2018
15.05.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.972.122746.895881.8791.122.3121.121.137526.42746.750
Likvider006.866203.3856.206156.978402.001
Kortfristede aktiver1.972.122746.895888.7451.325.697000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver2.515.7402.378.719888.910551.388400.752626.779377.335
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver2.515.7402.378.719888.910551.388000
Aktiver4.487.8623.125.6141.777.6551.877.0851.528.0941.310.183826.086
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
22.04.2021
2019
21.09.2020
2018
15.05.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
Forslag til udbytte58.90057.20000000
Egenkapital4.141.5372.714.8021.280.4001.079.519717.013541.866361.606
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser7.0007.0007.0007.0007.00057.0007.000
Kortfristede forpligtelser346.325410.812497.255797.566000
Gældsforpligtelser346.325410.812497.255797.566000
Forpligtelser346.325410.812497.255797.566000
Passiver4.487.8623.125.6141.777.6551.877.0851.528.0941.310.183826.086
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.06.2022
2020
22.04.2021
2019
21.09.2020
2018
15.05.2019
2017
22.02.2018
2016
29.03.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 35,8 %52,8 %15,7 %33,6 %24,4 %33,3 %38,7 %
Payout-ratio 4,0 %4,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 92,3 %86,9 %72,0 %57,5 %46,9 %41,4 %43,8 %
Likviditetsgrad 569,4 %181,8 %178,7 %166,2 %Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Mac Food Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Mac Food Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i anden virksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed.