Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

4.318'

Primær drift
Na.
Årets resultat

483'

Aktiver

2.693'

Kortfristede aktiver

1.377'

Egenkapital

890'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

132 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
17.12.2019
2017
07.01.2019
2016
23.11.2017
2015
08.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.318.0243.331.5602.345.1743.181.9132.921.7182.352.859
Resultat af primær drift0889.717-681129.28699.457228.823
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter5.7742.89901002000
Finansieringsomkostninger-83.096-58.883-83.682-98.209-70.432-27.151
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat619.889833.733-84.36331.17729.225201.672
Resultat483.183649.770-66.61523.76817.876155.141
Forslag til udbytte-200.000-300.0000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
17.12.2019
2017
07.01.2019
2016
23.11.2017
2015
08.12.2016
Kortfristede varebeholdninger49.41158.243102.254323.706152.5790
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.273.4031.537.169667.236586.293797.041568.106
Likvider54.096118.9827.1477.5005.8220
Kortfristede aktiver1.376.9101.714.394776.637917.499955.442568.106
Immaterielle aktiver og goodwill00040.00080.000120.000
Finansielle anlægsaktiver0000015.000
Materielle aktiver1.316.1271.089.3421.082.1671.123.2201.164.3841.176.284
Langfristede aktiver1.316.1271.089.3421.082.1671.163.2201.244.3841.311.284
Aktiver2.693.0372.803.7361.858.8042.080.7192.199.8261.879.390
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
17.12.2019
2017
07.01.2019
2016
23.11.2017
2015
08.12.2016
Forslag til udbytte200.000300.0000000
Egenkapital890.129706.94657.176123.791100.02382.147
Hensatte forpligtelser19.2004.606009.05219.087
Langfristet gæld til banker039.591104.970150.417214.9820
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser95.543157.79667.834100.25525.19822.000
Kortfristede forpligtelser1.046.8711.454.6391.075.9751.162.6581.209.792854.231
Gældsforpligtelser1.783.7082.092.1841.801.6281.956.9282.090.7511.778.156
Forpligtelser1.783.7082.092.1841.801.6281.956.9282.090.7511.778.156
Passiver2.693.0372.803.7361.858.8042.080.7192.199.8261.879.390
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
17.12.2019
2017
07.01.2019
2016
23.11.2017
2015
08.12.2016
Afkastningsgrad Na.31,7 %0,0 %6,2 %4,5 %12,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,3 %91,9 %-116,5 %19,2 %17,9 %188,9 %
Payout-ratio 41,4 %46,2 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.1.511,0 %-0,8 %131,6 %141,2 %842,8 %
Soliditestgrad 33,1 %25,2 %3,1 %5,9 %4,5 %4,4 %
Likviditetsgrad 131,5 %117,9 %72,2 %78,9 %79,0 %66,5 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 20 - 30. 09. 21 for Hirtshals Malerforretning ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består af malerforretning