Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-21.596

Primær drift

-21.596

Årets resultat

-617'

Aktiver

6.129'

Kortfristede aktiver

685'

Egenkapital

6.112'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
08.06.2021
2019
21.08.2020
2018
06.06.2019
2017
04.06.2018
2016
03.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-21.596-7.500-45.0030000
Resultat af primær drift-21.596-7.500-45.003388.195-163.08092.858-8.290
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0412.042412.817414.0924.227.190100.0000
Finansielle indtægter170.869604.571559.840617.851000
Finansieringsomkostninger-766.333-120.445-187.562-30.262-87.250-15.11814.907
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-617.060888.668740.092975.7843.976.86077.740326.803
Resultat-617.060781.330683.508921.5383.976.86077.740326.803
Forslag til udbytte-117.800-57.200-56.500-55.300000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
08.06.2021
2019
21.08.2020
2018
06.06.2019
2017
04.06.2018
2016
03.06.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.271000000
Likvider668.9591.294.3271.667.9361.863.1142.657.963411.653333.127
Kortfristede aktiver685.2301.294.3271.667.9361.863.1142.657.96300
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver5.444.1815.614.8604.473.1323.647.4071.873.649533.333533.333
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver5.444.1815.614.8604.473.1323.647.4071.873.649533.333533.333
Aktiver6.129.4116.909.1876.141.0685.510.5214.531.612944.986866.460
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
08.06.2021
2019
21.08.2020
2018
06.06.2019
2017
04.06.2018
2016
03.06.2017
Forslag til udbytte117.80057.20056.50055.300000
Egenkapital6.111.5826.785.8426.061.0125.448.7754.527.237550.377472.637
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser17.829123.34580.05661.7464.375394.609393.823
Gældsforpligtelser17.829123.34580.05661.7464.375394.609393.823
Forpligtelser17.829123.34580.05661.7464.375394.609393.823
Passiver6.129.4116.909.1876.141.0685.510.5214.531.612944.986866.460
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
23.03.2022
2020
08.06.2021
2019
21.08.2020
2018
06.06.2019
2017
04.06.2018
2016
03.06.2017
Afkastningsgrad -0,4 %-0,1 %-0,7 %7,0 %-3,6 %9,8 %-1,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,1 %11,5 %11,3 %16,9 %87,8 %14,1 %69,1 %
Payout-ratio -19,1 %7,3 %8,3 %6,0 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -2,8 %-6,2 %-24,0 %1.282,8 %-186,9 %614,2 %55,6 %
Soliditestgrad 99,7 %98,2 %98,7 %98,9 %99,9 %58,2 %54,5 %
Likviditetsgrad 3.843,3 %1.049,4 %2.083,5 %3.017,4 %60.753,4 %Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.