Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-7.799

Primær drift
Na.
Årets resultat

-253'

Aktiver

3.770'

Kortfristede aktiver

2.107'

Egenkapital

2.738'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

73 %

Likviditetsgrad

204 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
2019
09.09.2020
2018
08.11.2019
2017
19.09.2018
2016
17.10.2017
2015
01.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.799-8.011-8.030-7.248000
Resultat af primær drift0000-2.250-1.8750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0197.34919.94839.15560.00060.00060.000
Finansieringsomkostninger-307.643-50.229-46.657-48.468-59.080-57.750-48.977
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-322.145844.43300451.378706.760482.657
Resultat-252.748825.535337.586421.620451.378706.760480.479
Forslag til udbytte-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.4000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
2019
09.09.2020
2018
08.11.2019
2017
19.09.2018
2016
17.10.2017
2015
01.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 69.39700619.2181.393.3331.393.3331.393.333
Likvider2.037.2083.3781.011.32652.2630477549
Kortfristede aktiver2.106.6053.3781.011.3261.074.7511.393.3331.393.8101.393.882
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver1.663.6344.151.2992.408.6262.113.8651.675.6841.422.976816.590
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver1.663.6344.151.2992.408.6262.113.8651.675.6841.422.976816.590
Aktiver3.770.2394.154.6773.419.9523.188.6163.069.0172.816.7862.210.472
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
2019
09.09.2020
2018
08.11.2019
2017
19.09.2018
2016
17.10.2017
2015
01.11.2016
Forslag til udbytte114.400113.000110.600108.000105.800103.4000
Egenkapital2.737.5203.103.2682.388.3332.158.7471.842.9271.494.949788.188
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker00000193.696309.555
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.7506.7506.7505.000000
Kortfristede forpligtelser1.032.7191.051.4091.031.6191.029.8691.226.0901.128.1411.112.729
Gældsforpligtelser1.032.7191.051.4091.031.6191.029.8691.226.0901.321.8371.422.284
Forpligtelser1.032.7191.051.4091.031.6191.029.8691.226.0901.321.8371.422.284
Passiver3.770.2394.154.6773.419.9523.188.6163.069.0172.816.7862.210.472
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
12.10.2021
2019
09.09.2020
2018
08.11.2019
2017
19.09.2018
2016
17.10.2017
2015
01.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-0,1 %-0,1 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,2 %26,6 %14,1 %19,5 %24,5 %47,3 %61,0 %
Payout-ratio -45,3 %13,7 %32,8 %25,6 %23,4 %14,6 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-3,8 %-3,2 %Na.
Soliditestgrad 72,6 %74,7 %69,8 %67,7 %60,0 %53,1 %35,7 %
Likviditetsgrad 204,0 %0,3 %98,0 %104,4 %113,6 %123,5 %125,3 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 21 - 30. 06. 22 for Finn Kristensen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.