Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-4.365

Årets resultat

-20.364

Aktiver

6.396'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

6.343'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
2016
13.12.2017
2015
27.10.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-4.365-12.889-7.44935.535511.1261.975
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 1.5961.57069837.3371.5381.6552.581
Finansielle indtægter310.681590.365477.519319.048244.230257.583263.711
Finansieringsomkostninger-327.132-7.723-5.354-3.677-58.114-2.117-3.422
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-20.816569.753464.716350.906186.167285.748270.985
Resultat-20.364444.749361.360281.951145.555223.246211.893
Forslag til udbytte00-55.300-54.000-52.90000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
2016
13.12.2017
2015
27.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 69.99763.37675.37946.40479.67242.41149.281
Likvider33.320913.683527.956543.370196.234915.681515.457
Kortfristede aktiver0000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver3.067.0193.735.9304.404.8682.417.8672.708.8232.093.8742.421.556
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver3.067.0193.735.9304.404.8682.417.8672.708.8232.093.8742.421.556
Aktiver6.396.0596.465.5637.114.8783.785.1983.556.1063.421.7963.247.104
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
2016
13.12.2017
2015
27.10.2016
Forslag til udbytte0055.30054.00052.90000
Egenkapital6.342.5916.362.9556.973.5063.733.2713.504.2203.358.6653.135.419
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser53.468102.608141.37251.92751.88663.131111.685
Gældsforpligtelser53.468102.608141.37251.92751.88663.131111.685
Forpligtelser53.468102.608141.37251.92751.88663.131111.685
Passiver6.396.0596.465.5637.114.8783.785.1983.556.1063.421.7963.247.104
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
12.11.2021
2019
10.12.2020
2018
05.12.2019
2017
28.12.2018
2016
13.12.2017
2015
27.10.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,2 %-0,1 %0,9 %0,0 %0,0 %0,1 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -0,3 %7,0 %5,2 %7,6 %4,2 %6,6 %6,8 %
Payout-ratio Na.Na.15,3 %19,2 %36,3 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -1,3 %-166,9 %-139,1 %966,4 %0,1 %53,2 %57,7 %
Soliditestgrad 99,2 %98,4 %98,0 %98,6 %98,5 %98,2 %96,6 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SB7 ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Resultatopgørelsens opstillingsform er tilpasset selskabets aktivitet som et holdingselskab. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for SB7 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er formuepleje.