Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

37.937

Primær drift

37.937

Årets resultat

34.151

Aktiver

2.743

Kortfristede aktiver

2.743

Egenkapital

-80.521

Afkastningsgrad

1383 %

Soliditetsgrad

-2936 %

Likviditetsgrad

3 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
07.06.2019
2017
02.10.2018
2016
13.06.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat37.937-18.63255.214-95.1540
Resultat af primær drift37.937-18.63255.214-95.1540
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-3.7860000
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat34.151-18.63255.214-95.1540
Resultat34.151-18.63255.214-95.1540
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
07.06.2019
2017
02.10.2018
2016
13.06.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0020.75120.7510
Likvider2.7439.4866.07718.9481
Kortfristede aktiver2.7439.48626.82839.6991
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver2.7439.48626.82839.6991
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
07.06.2019
2017
02.10.2018
2016
13.06.2017
Forslag til udbytte00000
Egenkapital-80.521-114.672-96.040-151.2551
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser83.264124.158122.868190.9540
Gældsforpligtelser83.264124.158122.868190.9540
Forpligtelser83.264124.158122.868190.9540
Passiver2.7439.48626.82839.6991
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
24.11.2020
2018
07.06.2019
2017
02.10.2018
2016
13.06.2017
Afkastningsgrad 1.383,0 %-196,4 %205,8 %-239,7 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -42,4 %16,2 %-57,5 %62,9 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 1.002,0 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad -2.935,5 %-1.208,9 %-358,0 %-381,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 3,3 %7,6 %21,8 %20,8 %Na.
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.06.2020- 31.05.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.