Copied

Status: Normal
DK Resi Propco Skindergade ApS
35869158
La Cours Vej 7 2., 2000 Frederiksberg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
DK Resi Propco Skindergade ApS er aktiv indenfor Anden udlejning af boliger (682030). Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem ejerandele i andre virksomheder at eje, opføre, udvikle, drive og sælge fast ejendom, og drive anden hermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion.
Oplysninger
Dato: 04.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
11.06.2014 (8 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
555.556,00 (DKK)
(20.06.2014)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
18.05.2022
Bruttoresultat

250'

Primær drift

-231'

Årets resultat

-1.181'

Aktiver

40.247'

Kortfristede aktiver

7.328'

Egenkapital

-4.532'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-11 %

Likviditetsgrad

195 %

Regnskab etc.
04.10.2022
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 18.05.2022 (139 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (18.05.2022)
Årsrapport 2020 (25.05.2021)
Årsrapport 2019 (28.08.2020)
Årsrapport 2018 (30.05.2019)
Årsrapport 2017 (17.04.2018)
Årsrapport 2016 (10.03.2017)
Årsrapport 2015 (16.03.2016)
Statstidende
04.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
04.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Fernando Bautista Blazquez 10.03.2022 direktør
Dorota Marta Roch 30.06.2021 direktør
Lars Pærregaard 12.12.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
ANF ENTERPRISES ApS (CVR 27587445) NORMAL 11.06.2014
EJENDOMSSELSKABET JANO ApS (CVR 13968497) NORMAL 11.06.2014
Reelle ejere
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
DK Resi Holdco I ApS (CVR 38640895) NORMAL 13.06.2017 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.