Copied
 
 
Status: Normal
BALDZBY ApS
35832726
Kronprinsessegade 46, 1306 København K
www.baldzby.com
Beskrivelse
BALDZBY ApS er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Articles of Association) BALDZBY ApS § 1 Selskabets navn er BALDZBY ApS. (The name of the company is BALDZBY ApS.) § 2 Selskabets formål er at udøve: a) alle former for Bankier- Diskontering- Factoring- Handelskredit- Garanti- Konsulent- Management- Pengeformidling- og dermed forenelig virksomhed inden for alle slags monetære produkter, services og investeringer; b) rådgivning (herunder rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål og rådgivning samt tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder); c) elektronisk mæglervirksomhed og elektronisk handel med valuta (herunder bit coins); d) fysisk og elektronisk handel med ædelmetaller (herunder digitalt guld) e) holding og investeringsvirksomhed i unoterede og noterede aktier og/eller alle andre former for værdipapirer; alt foranstående enten i eget regi eller gennem stiftelse af og/eller deltagelse i andre selskaber eller kommanditselskaber. (The objects of the limited partnership are to carry out a) all types of Banking, Discounting, Factoring, Commercial Credit, Guarantee, Consultancy, Management, Money Broking and related activities in all kinds of monetary products, services and investments; b) Advising (including providing advice to companies regarding capital structure, industrial strategy and related matters as well as providing advice and services regarding mergers and acquisitions of companies); c) electronic brokerage and electronic trading in currency (inclusive bit coins); d) physical and electronic brokerage and trading in precious metals (inclusive digital gold); e) holding and investment activities in unlisted and listed shares and/or all other types of securities; all the above either under the auspices of this partnership or through the establishment of and / or participation in other companies or limited partnerships). §3 Selskabets anpartskapital udgør DKK 56.000, hver anpart på DKK 400. (The share capital of the company amounts to DKK 56,000, each share of DKK 400.) § 4 På generalforsamlingen giver hver anpartsbeløb på DKK 400,- én stemme. (At the general meeting, each share of DKK 400 shall carry one (1) vote.) § 5 Selskabet ledes af en direktion på 1 til 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. (The company shall be managed by a Board of Management of one (1) to three (3) members elected by the general meeting for one (1) year at a time.) § 6 Selskabet tegnes af 1 direktør. (The company shall be bound by the signature of one (1) director.) § 7 Selskabets regnskabsår er 1. juli - 30. juni. (The financial year of the company shall be 1st July - 30th June.) Første regnskabsår er fra selskabets stiftelse, 16.04.2014 til 30.06.2015. (The first financial year is from the establishment of the company, 16.04.2014 to 30.06.2015.) ---ooooo--- Således vedtaget på generalforsamling 03.11.2014 (Adopted at general meeting on 03.11.2014) BALDZBY ApS
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 19.07.2024
Status
NORMAL.
Etableret
16.04.2014 (6 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
56.000,00 (DKK)
(16.04.2014)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
0, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 4. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
31.12.2023
Bruttoresultat

54.939

Primær drift

54.939

Årets resultat

38.488

Aktiver

5.192'

Kortfristede aktiver

5.192'

Egenkapital

5.182'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
19.07.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.07.2022 - 30.06.2023
Offentliggjort: 31.12.2023 (201 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (31.12.2023)
Årsrapport 2021 (29.10.2022)
Årsrapport 2020 (22.07.2021)
Årsrapport 2019 (04.07.2020)
Årsrapport 2018 (25.08.2019)
Årsrapport 2017 (21.10.2018)
Årsrapport 2016 (30.11.2017)
Årsrapport 2015 (27.10.2016)
Statstidende
19.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
19.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Bjorn Ingvar Moltke Wennerlund 18.04.2016 adm. dir
Sofie Anna-Karin Danielsson 18.04.2016 suppleant
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Sofie Anna-Karin Danielsson 18.04.2016 suppleant
Stiftere
StiftereStatusDato
Sofie Anna-Karin Danielsson 16.04.2014
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Villand Capital ApS (CVR 39076624) NORMAL 01.09.2022 20,00-24,99% 20,00 %
Cofunding Group Kommanditselskab (CVR 25150260) NORMAL 25.10.2022 20,00-24,99% 20,00 %