Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.163

Primær drift

-8.163

Årets resultat

328'

Aktiver

723'

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

659'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
08.05.2021
2019
17.02.2020
2018
18.03.2019
2017
20.02.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.163-8.000-6.750-6.375-6.875-6.250-5.0000
Resultat af primær drift-8.1630000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-1.164-1.000-1.000-1.000-1.900-1.650-1.6000
Resultat før skat328.218108.13330.86845.48725.22546.3589.7520
Resultat328.218108.13330.86845.48725.22546.3589.7520
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
08.05.2021
2019
17.02.2020
2018
18.03.2019
2017
20.02.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider02.80510.80517.55523.93035.80542.8050
Kortfristede aktiver02.80510.80517.55523.93035.80542.8050
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver722.982385.437268.304229.686176.824132.82478.5660
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver722.982385.437268.304229.686176.824132.82478.5660
Aktiver722.982388.242279.109247.241200.754168.629121.3710
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
08.05.2021
2019
17.02.2020
2018
18.03.2019
2017
20.02.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital658.573330.355222.222191.354145.867120.64274.2840
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.0005.0005.0005.0005.0005.0005.0000
Kortfristede forpligtelser5.0005.0005.00055.88754.88747.98747.0870
Gældsforpligtelser64.40957.88756.88755.88754.88747.98747.0870
Forpligtelser64.40957.88756.88755.88754.88747.98747.0870
Passiver722.982388.242279.109247.241200.754168.629121.3710
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
08.05.2021
2019
17.02.2020
2018
18.03.2019
2017
20.02.2018
2016
20.02.2017
2015
15.03.2016
Afkastningsgrad -1,1 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 49,8 %32,7 %13,9 %23,8 %17,3 %38,4 %13,1 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,1 %85,1 %79,6 %77,4 %72,7 %71,5 %61,2 %Na.
Likviditetsgrad Na.56,1 %216,1 %31,4 %43,6 %74,6 %90,9 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for MPDG HOLDING ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for MPDG HOLDING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets aktiviteter består i at være holdingselskab og eje anparter samt aktiviteter i tilknytning hertil.