Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-33.619

Primær drift

-33.619

Årets resultat

2.472'

Aktiver

12.166'

Kortfristede aktiver

1.577'

Egenkapital

9.354'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
12.07.2023
2021
20.05.2022
2020
02.06.2021
2019
20.04.2020
2018
25.02.2019
2017
04.05.2018
2016
16.05.2017
2015
08.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-33.619-171.749-50.203-201.117-71.954-55.079-105.238-91.963838.642
Resultat af primær drift-33.619-171.749-50.203-201.117-71.954-55.079-105.238-156.457108.326
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter000026119000
Finansieringsomkostninger-65.734-110.943-165.265-189.327-213.359-220.769000
Andre finansielle omkostninger000000-526-2.222-828
Resultat før skat2.450.6473.482.3081.134.5321.409.5561.019.948129.171-105.764-158.6790
Resultat2.472.4053.542.5441.134.5321.409.5561.019.948129.171-105.732-158.91775.041
Forslag til udbytte-122.000-117.800-114.400-113.000-110.6000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
12.07.2023
2021
20.05.2022
2020
02.06.2021
2019
20.04.2020
2018
25.02.2019
2017
04.05.2018
2016
16.05.2017
2015
08.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.321.5361.770.80200014.79019.00032.001174.289
Likvider255.5275.354139.20873.375164.33487.969102.220198.506439.070
Kortfristede aktiver1.577.0631.776.156139.20873.375164.334102.759121.220230.507613.359
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver10.588.63110.588.63111.115.00011.115.00011.129.27611.115.00011.115.00000
Materielle aktiver000000000
Langfristede aktiver10.588.63110.588.63111.115.00011.115.00011.129.27611.115.00011.115.00000
Aktiver12.165.69412.364.78711.254.20811.188.37511.293.61011.217.75911.236.220230.507613.359
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
12.07.2023
2021
20.05.2022
2020
02.06.2021
2019
20.04.2020
2018
25.02.2019
2017
04.05.2018
2016
16.05.2017
2015
08.04.2016
Forslag til udbytte122.000117.800114.400113.000110.6000000
Egenkapital9.353.5746.998.9703.570.8262.549.2941.250.338230.390101.219206.951365.868
Hensatte forpligtelser000000000
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser15.00015.00015.00015.00015.00012.00020.00017.00015.461
Kortfristede forpligtelser192.3951.811.00221.67922.09714.99912.00020.00123.556247.491
Gældsforpligtelser2.812.1205.365.8177.683.3828.639.08110.043.27210.987.36911.135.00123.556247.491
Forpligtelser2.812.1205.365.8177.683.3828.639.08110.043.27210.987.36911.135.00123.556247.491
Passiver12.165.69412.364.78711.254.20811.188.37511.293.61011.217.75911.236.220230.507613.359
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
12.07.2023
2021
20.05.2022
2020
02.06.2021
2019
20.04.2020
2018
25.02.2019
2017
04.05.2018
2016
16.05.2017
2015
08.04.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-1,4 %-0,4 %-1,8 %-0,6 %-0,5 %-0,9 %-67,9 %17,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 26,4 %50,6 %31,8 %55,3 %81,6 %56,1 %-104,5 %-76,8 %20,5 %
Payout-ratio 4,9 %3,3 %10,1 %8,0 %10,8 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -51,1 %-154,8 %-30,4 %-106,2 %-33,7 %-24,9 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 76,9 %56,6 %31,7 %22,8 %11,1 %2,1 %0,9 %89,8 %59,6 %
Likviditetsgrad 819,7 %98,1 %642,1 %332,1 %1.095,6 %856,3 %606,1 %978,5 %247,8 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.05.2023- 30.04.2024(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Agathos ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Selskabet har i årets løb udvidet ejerskabet i RWE A/S til 51% og klassificationen af selskabet er i den forbindelse ændret fra kapitalinteresse til tilknyttet virksomhed. Som følge af den bestemmende indflydelse er selskabet blevet sambeskattet fra overtagelsesdatøn ligesom selskabets regnskabsår er omlagt til at følge den øvrige del af koncernen. Regnkabsåret er omlagt fra 1/1-31/12 til 1/5-30/4 med omlæggelsesperiode 1. januar 2022 til 30. april 2023.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-09
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2023 - 30. april 2024 for Agathos ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i andre selskaber, udøve konsulentbistand samt anden virksomhed efter direktørens skøn.