Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-58.700

Primær drift

-58.700

Årets resultat

859'

Aktiver

12.708'

Kortfristede aktiver

351'

Egenkapital

12.702'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
13.02.2021
2019
09.03.2020
2018
08.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-58.700-55.100-42.441-37.946-28.947-8.511-4.0000
Resultat af primær drift-58.700-55.100-42.441-37.946-28.947-8.511-4.000-4.750
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 1.663.6781.139.2412.048.11900000
Finansielle indtægter138.704689.142363.138417.05459.14223.73000
Finansieringsomkostninger-1.112.347-149.194-83.7230-134.940-6.67300
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat631.3351.624.0892.285.0932.299.8901.780.0571.220.359854.386545.250
Resultat859.3561.517.8692.232.9592.215.2731.803.1011.218.479855.266546.230
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
13.02.2021
2019
09.03.2020
2018
08.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 247.88400032.2440880980
Likvider103.50618.518383.69192.338111.005177.0031.716.2301.545.450
Kortfristede aktiver351.39018.518383.69192.338143.249177.0031.717.1101.546.430
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver12.356.82111.954.56710.379.9088.412.1846.183.0324.457.9771.796.7911.486.595
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver12.356.82111.954.56710.379.9088.412.1846.183.0324.457.9771.796.7911.486.595
Aktiver12.708.21111.973.08510.763.5998.504.5226.326.2814.634.9803.513.9013.033.025
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
13.02.2021
2019
09.03.2020
2018
08.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital12.701.71111.956.78210.551.9138.429.5546.322.2814.624.9803.509.9013.029.025
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser6.50016.303211.68674.9684.00010.0004.0004.000
Gældsforpligtelser6.50016.303211.68674.9684.00010.0004.0004.000
Forpligtelser6.50016.303211.68674.9684.00010.0004.0004.000
Passiver12.708.21111.973.08510.763.5998.504.5226.326.2814.634.9803.513.9013.033.025
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
13.02.2021
2019
09.03.2020
2018
08.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad -0,5 %-0,5 %-0,4 %-0,4 %-0,5 %-0,2 %-0,1 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 6,8 %12,7 %21,2 %26,3 %28,5 %26,3 %24,4 %18,0 %
Payout-ratio 13,7 %7,5 %5,1 %5,0 %6,0 %8,7 %12,1 %18,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -5,3 %-36,9 %-50,7 %Na.-21,5 %-127,5 %Na.Na.
Soliditestgrad 99,9 %99,9 %98,0 %99,1 %99,9 %99,8 %99,9 %99,9 %
Likviditetsgrad 5.406,0 %113,6 %181,3 %123,2 %3.581,2 %1.770,0 %42.927,8 %38.660,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for JACOB MONDRUP HOLDING ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.