Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-20.849

Primær drift

-20.849

Årets resultat

2.009'

Aktiver

5.472'

Kortfristede aktiver

3.637'

Egenkapital

5.458'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
10.06.2021
2019
27.05.2020
2018
22.05.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-20.849-25.62900000-46.547
Resultat af primær drift-20.849-25.629-10.001-9.375-19.728-30.035-17.798-50.762
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter16.383337.33078.15397.81516.29016.290703.635729.803
Finansieringsomkostninger-316.439-2.104-892-655-25.114-2.511-1.332-702
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.008.3771.701.597502.260522.785406.4481.576.358684.505678.339
Resultat2.009.4771.633.463498.608522.785406.4481.555.758684.666687.473
Forslag til udbytte-117.800-78.330-113.000-55.300-54.0000-64.625-63.250
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
10.06.2021
2019
27.05.2020
2018
22.05.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10.110519.687365.914349.623349.623365.914370.65220.439
Likvider318.034403.131114.446145.347158.0871.381.455264.7430
Kortfristede aktiver3.636.7743.333.8911.798.9451.351.985883.2001.747.369635.39520.439
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.835.240810.958760.958760.958760.958685.958285.958285.958
Materielle aktiver000004.38312.72821.073
Langfristede aktiver1.835.240810.958760.958760.958760.958690.341298.686307.031
Aktiver5.472.0144.144.8492.559.9032.112.9431.644.1582.437.710934.081327.470
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
10.06.2021
2019
27.05.2020
2018
22.05.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte117.80078.330113.00055.30054.000064.62563.250
Egenkapital5.457.9154.062.8382.542.3752.099.0671.630.2822.423.834919.776285.710
Hensatte forpligtelser0000004290
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser13.87713.87713.87613.87613.87613.87613.87613.876
Kortfristede forpligtelser14.09982.01117.52813.87613.87613.87613.87641.760
Gældsforpligtelser14.09982.01117.52813.87613.87613.87613.87641.760
Forpligtelser14.09982.01117.52813.87613.87613.87613.87641.760
Passiver5.472.0144.144.8492.559.9032.112.9431.644.1582.437.710934.081327.470
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.05.2022
2020
10.06.2021
2019
27.05.2020
2018
22.05.2019
2017
22.05.2018
2016
17.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -0,4 %-0,6 %-0,4 %-0,4 %-1,2 %-1,2 %-1,9 %-15,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 36,8 %40,2 %19,6 %24,9 %24,9 %64,2 %74,4 %240,6 %
Payout-ratio 5,9 %4,8 %22,7 %10,6 %13,3 %Na.9,4 %9,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -6,6 %-1.218,1 %-1.121,2 %-1.431,3 %-78,6 %-1.196,1 %-1.336,2 %-7.231,1 %
Soliditestgrad 99,7 %98,0 %99,3 %99,3 %99,2 %99,4 %98,5 %87,2 %
Likviditetsgrad 25.794,6 %4.065,2 %10.263,3 %9.743,3 %6.364,9 %12.592,7 %4.579,1 %48,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for YY-King ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for alt mellemværende mellem bankforbindelsen og Retail Partner Danmark ApS.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for YY-King ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktivitet består i at besidde kapitalandele i andre selskaber og foretage investeringer samt dermed beslægtet virksomhed.