Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

317'

Primær drift

56.750

Årets resultat

38.457

Aktiver

527'

Kortfristede aktiver

527'

Egenkapital

214'

Afkastningsgrad

11 %

Soliditetsgrad

41 %

Likviditetsgrad

170 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
25.05.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat317.205345.414515.977319.643407.576175.074340.031313.650
Resultat af primær drift56.750-2.000113.41100000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter0001.1911.1078674360
Finansieringsomkostninger-6.592-6.564000000
Andre finansielle omkostninger00-4.768-4.763-5.277-4.490-4.662-4.329
Resultat før skat51.622-7.034109.93700000
Resultat38.457-5.50185.437-66.62224.65734.13143.905-96.998
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
25.05.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 323.034193.96785.323284.371332.138142.50070.389292.824
Likvider203.835220.771403.1921.49519.897211.376129.635128.775
Kortfristede aktiver526.869414.738488.515285.866352.035353.876200.024421.599
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver0000012.26127.20142.141
Aktiver526.869414.738488.515285.866352.035366.137227.225463.740
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
25.05.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital213.831175.374180.87595.438162.060137.403103.27259.367
Hensatte forpligtelser3.9612.6674.20001.500000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser129.09350.96446.86954.73044.20398.50323.497332.422
Kortfristede forpligtelser309.077236.697303.440190.428188.476228.734123.953404.373
Gældsforpligtelser309.077236.697303.440190.428188.476228.734123.953404.373
Forpligtelser309.077236.697303.440190.428188.476228.734123.953404.373
Passiver526.869414.738488.515285.866352.035366.137227.225463.740
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
28.06.2021
2019
31.08.2020
2018
07.06.2019
2017
01.06.2018
2016
25.05.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad 10,8 %-0,5 %23,2 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,0 %-3,1 %47,2 %-69,8 %15,2 %24,8 %42,5 %-163,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 860,9 %-30,5 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 40,6 %42,3 %37,0 %33,4 %46,0 %37,5 %45,4 %12,8 %
Likviditetsgrad 170,5 %175,2 %161,0 %150,1 %186,8 %154,7 %161,4 %104,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.