Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.779

Primær drift

-8.779

Årets resultat

2.372'

Aktiver

16.337'

Kortfristede aktiver

3.860'

Egenkapital

16.256'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
20.05.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
11.05.2018
2016
10.05.2017
2015
06.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.779265.22498.19174.74251.470000
Resultat af primær drift-8.779265.22465.43241.98324.171000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter310.10377.181002.83510.31312.5000
Finansieringsomkostninger-548.689-32.216-16.913-2.526-16.236-1.378-411-200
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.393.9622.290.7476.088.055986.171513.837830.750662.356297.755
Resultat2.371.6422.260.4536.077.381977.439511.482830.035662.279297.755
Forslag til udbytte-1.500.000-380.000-1.200.000-110.600-108.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
20.05.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
11.05.2018
2016
10.05.2017
2015
06.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 266.976133.8459.8087.4201.187422.813512.5000
Likvider1.180.664437.4832.801.215190.6430629.514190.352346.875
Kortfristede aktiver3.860.1393.326.6532.811.023198.0631.1871.052.327702.852346.875
Immaterielle aktiver og goodwill000005.166.28500
Finansielle anlægsaktiver12.477.35211.303.2969.143.5505.807.2815.261.3195.166.2854.732.2984.534.730
Materielle aktiver001.586.7181.619.4771.652.236000
Langfristede aktiver12.477.35211.303.29610.730.2687.426.7586.913.5555.166.2854.732.2984.534.730
Aktiver16.337.49114.629.94913.541.2917.624.8216.914.7426.218.6125.435.1504.881.605
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
20.05.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
11.05.2018
2016
10.05.2017
2015
06.04.2016
Forslag til udbytte1.500.000380.0001.200.000110.600108.000105.800103.400101.200
Egenkapital16.256.41514.544.77313.484.3207.580.8066.662.3436.214.6945.431.5734.878.480
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.30011.30011.30011.3008.5003.1263.5003.125
Kortfristede forpligtelser81.07685.17636.44323.487231.8713.9183.5773.125
Gældsforpligtelser81.07685.17656.97144.015252.399003.125
Forpligtelser81.07685.17656.97144.015252.399003.125
Passiver16.337.49114.629.94913.541.2917.624.8216.914.7426.218.6125.435.1504.881.605
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.03.2022
2020
20.05.2021
2019
19.05.2020
2018
13.05.2019
2017
11.05.2018
2016
10.05.2017
2015
06.04.2016
Afkastningsgrad -0,1 %1,8 %0,5 %0,6 %0,3 %Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,6 %15,5 %45,1 %12,9 %7,7 %13,4 %12,2 %6,1 %
Payout-ratio 63,2 %16,8 %19,7 %11,3 %21,1 %12,7 %15,6 %34,0 %
Gældsdæknings-nøgletal -1,6 %823,3 %386,9 %1.662,0 %148,9 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %99,4 %99,6 %99,4 %96,3 %99,9 %99,9 %99,9 %
Likviditetsgrad 4.761,1 %3.905,6 %7.713,5 %843,3 %0,5 %26.858,8 %19.649,2 %11.100,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Martin Jensen, Odense, Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Martin Jensen, Odense, Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at drive holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed.