Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-491'

Primær drift

-492'

Årets resultat

11.289'

Aktiver

64.716'

Kortfristede aktiver

569'

Egenkapital

49.949'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

77 %

Likviditetsgrad

4 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.06.2021
2019
16.09.2020
2018
07.05.2019
2017
06.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-491.165392.255306.123291.4930000
Resultat af primær drift-491.62916.876-12.350141.20929.086-13.1181.5590
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00050803673960
Finansieringsomkostninger-716.627-42.921-44.330-44.062-1.452000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat11.095.67816.446.3169.825.306662.5772.220.1991.585.6204.504.3250
Resultat11.288.59016.446.3169.825.306662.5772.220.1991.585.6204.504.3250
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.06.2021
2019
16.09.2020
2018
07.05.2019
2017
06.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 569.17843.00656.9551.9551.9551.9551.9550
Likvider000002.44313.1940
Kortfristede aktiver569.17843.00656.9551.9551.9554.39815.1490
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver64.146.85936.884.41519.939.77410.032.23910.022.7107.303.9625.618.8360
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver64.146.85936.884.41519.939.77410.032.23910.022.7107.303.9625.618.8360
Aktiver64.716.03736.927.42119.996.72910.034.19410.024.6657.308.3605.633.9850
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.06.2021
2019
16.09.2020
2018
07.05.2019
2017
06.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital49.948.56635.775.49018.867.2928.863.9398.929.1567.301.3605.628.9850
Hensatte forpligtelser000152.4990000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser76.78522.00036.8757.0007.0007.0005.0000
Kortfristede forpligtelser14.767.4711.151.9311.129.4371.017.7561.095.5097.0005.0000
Gældsforpligtelser14.767.4711.151.9311.129.4371.017.7561.095.5097.0005.0000
Forpligtelser14.767.4711.151.9311.129.4371.017.7561.095.5097.0005.0000
Passiver64.716.03736.927.42119.996.72910.034.19410.024.6657.308.3605.633.9850
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.05.2022
2020
03.06.2021
2019
16.09.2020
2018
07.05.2019
2017
06.06.2018
2016
21.06.2017
2015
08.06.2016
Afkastningsgrad -0,8 %0,0 %-0,1 %1,4 %0,3 %-0,2 %0,0 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,6 %46,0 %52,1 %7,5 %24,9 %21,7 %80,0 %Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -68,6 %39,3 %-27,9 %320,5 %2.003,2 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 77,2 %96,9 %94,4 %88,3 %89,1 %99,9 %99,9 %Na.
Likviditetsgrad 3,9 %3,7 %5,0 %0,2 %0,2 %62,8 %303,0 %Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hillstrand ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Hillstrand ApS.