Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

334'

Primær drift

74.662

Årets resultat

57.922

Aktiver

2.734'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

2.398'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
25.01.2022
2020
04.02.2021
2019
29.01.2020
2018
13.02.2019
2017
13.02.2018
2016
04.03.2017
2015
31.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat334.135222.659226.162210.676229.251118.892263.2740
Resultat af primær drift74.662106.684115.187121.301139.87614.517143.900180.107
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter000006.3331073
Finansieringsomkostninger-625-466-7060-33-6.33300
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat74.037106.218114.481121.301139.84314.517143.910180.180
Resultat57.92283.07989.29994.647109.10011.331126.484147.023
Forslag til udbytte000-200.000-400.0000-400.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
25.01.2022
2020
04.02.2021
2019
29.01.2020
2018
13.02.2019
2017
13.02.2018
2016
04.03.2017
2015
31.03.2016
Kortfristede varebeholdninger300.6200000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0252.2291.5004613.474222.3338.0748.930
Likvider207.09024.35690.203223.208423.639195.101543.494320.353
Kortfristede aktiver0000000329.283
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver2.226.6212.342.5962.433.5712.409.5462.498.9212.588.2962.677.6712.767.045
Langfristede aktiver2.226.6212.342.5962.433.5712.409.5462.498.9212.588.2962.677.6712.767.045
Aktiver2.734.3312.619.1812.525.2742.632.8002.936.0343.005.7303.229.2393.096.328
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
25.01.2022
2020
04.02.2021
2019
29.01.2020
2018
13.02.2019
2017
13.02.2018
2016
04.03.2017
2015
31.03.2016
Forslag til udbytte000200.000400.0000400.0000
Egenkapital2.397.7582.339.8362.256.7572.367.4582.672.8112.563.7102.952.3812.825.897
Hensatte forpligtelser252.973251.391244.708235.322228.609218.376215.182222.682
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser83.60027.95423.80930.02034.614223.64461.67647.749
Gældsforpligtelser83.60027.95423.80930.02034.614223.64461.67647.749
Forpligtelser83.60027.95423.80930.02034.614223.64461.67647.749
Passiver2.734.3312.619.1812.525.2742.632.8002.936.0343.005.7303.229.2393.096.328
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
25.01.2022
2020
04.02.2021
2019
29.01.2020
2018
13.02.2019
2017
13.02.2018
2016
04.03.2017
2015
31.03.2016
Afkastningsgrad 2,7 %4,1 %4,6 %4,6 %4,8 %0,5 %4,5 %5,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,4 %3,6 %4,0 %4,0 %4,1 %0,4 %4,3 %5,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.211,3 %366,6 %Na.316,2 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 11.945,9 %22.893,6 %16.315,4 %Na.423.866,7 %229,2 %Na.Na.
Soliditestgrad 87,7 %89,3 %89,4 %89,9 %91,0 %85,3 %91,4 %91,3 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.689,6 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for SPT Ejendomme ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Regnskabsklasse B false true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:Eventualaktiver Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for SPT Ejendomme ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er udlejning af ejendomme til bolig og erhverv.