Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

2.173'

Primær drift

821'

Årets resultat

639'

Aktiver

1.560'

Kortfristede aktiver

1.560'

Egenkapital

1.175'

Afkastningsgrad

53 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

406 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.03.2022
2020
27.01.2021
2019
25.03.2020
2018
13.03.2019
2017
21.02.2018
2016
28.03.2017
2015
01.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.172.6432.360.5061.531.9801.780.2552.328.5552.084.1791.710.5931.372.745
Resultat af primær drift821.0511.138.826707.331709.693895.9741.005.305758.644543.929
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter16.42215.85612.1165.46715.0511.45411.0941.355
Finansieringsomkostninger-10.637-6.573-9.936-3.125-2.611-7.512-5.233-1.289
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat826.8361.148.109709.511712.035908.414999.247764.505543.995
Resultat638.515882.127547.388549.537703.700766.785589.047407.070
Forslag til udbytte-850.000-850.000-1.100.0000-700.000-760.000-600.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.03.2022
2020
27.01.2021
2019
25.03.2020
2018
13.03.2019
2017
21.02.2018
2016
28.03.2017
2015
01.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 378.690377.308631.874181.9281.157.353237.921313.52245.748
Likvider1.180.9491.685.9931.520.9661.408.529640.9091.608.6861.090.505493.280
Kortfristede aktiver1.559.6392.063.3012.152.8401.590.4571.798.2621.846.6071.404.027539.028
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00009246.46912.014227.629
Langfristede aktiver00009246.46912.014227.629
Aktiver1.559.6392.063.3012.152.8401.590.4571.799.1861.853.0761.416.041766.657
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.03.2022
2020
27.01.2021
2019
25.03.2020
2018
13.03.2019
2017
21.02.2018
2016
28.03.2017
2015
01.03.2016
Forslag til udbytte850.000850.0001.100.0000700.000760.000600.0000
Egenkapital1.175.1321.386.6171.604.4901.057.1021.207.5651.263.8651.097.080508.033
Hensatte forpligtelser07612.7802.97621.97728.66522.7690
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld092.442014.5000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser37.50042.97737.50153.50144.94944.83135.90442.041
Kortfristede forpligtelser384.507583.481545.570515.879569.644560.546296.192258.624
Gældsforpligtelser384.507675.923545.570530.379569.644560.546296.192258.624
Forpligtelser384.507675.923545.570530.379569.644560.546296.192258.624
Passiver1.559.6392.063.3012.152.8401.590.4571.799.1861.853.0761.416.041766.657
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.03.2022
2020
27.01.2021
2019
25.03.2020
2018
13.03.2019
2017
21.02.2018
2016
28.03.2017
2015
01.03.2016
Afkastningsgrad 52,6 %55,2 %32,9 %44,6 %49,8 %54,3 %53,6 %70,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 54,3 %63,6 %34,1 %52,0 %58,3 %60,7 %53,7 %80,1 %
Payout-ratio 133,1 %96,4 %201,0 %Na.99,5 %99,1 %101,9 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 7.718,8 %17.325,8 %7.118,9 %22.710,2 %34.315,4 %13.382,7 %14.497,3 %42.197,8 %
Soliditestgrad 75,3 %67,2 %74,5 %66,5 %67,1 %68,2 %77,5 %66,3 %
Likviditetsgrad 405,6 %353,6 %394,6 %308,3 %315,7 %329,4 %474,0 %208,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Comentum ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Comentum ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at drive konsulentvirksomhed.