Copied

Status: Regnskab og boafslutning
Amby Bygge og Anlæg ApS
35382607
Blegvadbrovej 2, 8990 Fårup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Amby Bygge og Anlæg ApS er aktiv indenfor Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (439990).
Tegningsregel
Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren.
Oplysninger
Dato: 30.01.2023
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
20.06.2013 (9 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
7, 2018 (årsværk: 3)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
30.06.2021
Bruttoresultat

450'

Primær drift

-69.142

Årets resultat

-98.085

Aktiver

672'

Kortfristede aktiver

635'

Egenkapital

-5.275

Afkastningsgrad

-10 %

Soliditetsgrad

-1 %

Likviditetsgrad

94 %

Regnskab etc.
30.01.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 30.06.2021 (578 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (30.06.2021)
Årsrapport 2019 (31.08.2020)
Årsrapport 2018 (31.05.2019)
Årsrapport 2017 (11.06.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (20.05.2016)
Statstidende
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.01.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.