Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

236'

Primær drift

69.677

Årets resultat

56.643

Aktiver

400'

Kortfristede aktiver

226'

Egenkapital

210'

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

53 %

Likviditetsgrad

119 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
22.11.2019
2017
17.12.2018
2016
19.09.2017
2015
12.12.2016
Nettoomsætning701.649
Bruttoresultat236.161351.123-60.714699.143472.0550
Resultat af primær drift69.677198.613-269.617125.35430.362330.280
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger13.0340-18.2900-22.9150
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat56.643198.613-287.907125.3547.447330.280
Resultat56.643198.613-287.907100.8997.447260.742
Forslag til udbytte000-95.0000-101.200
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
22.11.2019
2017
17.12.2018
2016
19.09.2017
2015
12.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000000
Likvider226.261257.14992.178660.559549.406830.156
Kortfristede aktiver226.261257.14992.178660.559549.406830.156
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver43.40143.40168.901000
Materielle aktiver130.011152.608203.478271.305361.741150.000
Langfristede aktiver173.412196.009272.379271.305361.741150.000
Aktiver399.673453.158364.557931.864911.147980.156
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
22.11.2019
2017
17.12.2018
2016
19.09.2017
2015
12.12.2016
Forslag til udbytte00095.0000101.200
Egenkapital210.236153.593-45.020337.887236.988330.741
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser23.75016.43326.43326.43342.8919.975
Kortfristede forpligtelser189.437299.565409.577593.977674.159649.415
Gældsforpligtelser189.437299.565409.577593.977674.159649.415
Forpligtelser189.437299.565409.577593.977674.159649.415
Passiver399.673453.158364.557931.864911.147980.156
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
22.11.2019
2017
17.12.2018
2016
19.09.2017
2015
12.12.2016
Afkastningsgrad 17,4 %43,8 %-74,0 %13,5 %3,3 %33,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.37,2 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 26,9 %129,3 %639,5 %29,9 %3,1 %78,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.94,2 %Na.38,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -534,6 %Na.-1.474,1 %Na.132,5 %Na.
Soliditestgrad 52,6 %33,9 %-12,3 %36,3 %26,0 %33,7 %
Likviditetsgrad 119,4 %85,8 %22,5 %111,2 %81,5 %127,8 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.