Copied

Status: Normal
AKTIESELSKABET BORNHOLMS TIDENDE
35244115
Nørregade 11-19, 3700 Rønne
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
AKTIESELSKABET BORNHOLMS TIDENDE er aktiv indenfor Udgivelse af aviser og dagblade (581300). Selskabets formål er at skabe sammenhold for hele Bornholm gennem udgivelse af det liberalt funderede medie Bornholms Tidende og beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand hver for sig i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af direktionen.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
13.04.1905 (117 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
2.700.000,00 (DKK)
(21.12.1998)
Ansatte
350, 2018 (årsværk: 75)
350, kvt. 3. 2019 (årsværk: 75)
350, mdr. 9. 2019 (årsværk: 75)
Kønsfordeling
Mænd: 71 %
Kvinder: 29 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

20.038'

Primær drift
Na.
Årets resultat

98.661

Aktiver

15.308'

Kortfristede aktiver

6.511'

Egenkapital

6.104'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

120 %

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Bornholms Revision A/S.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (13 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (03.05.2022)
Årsrapport 2020 (14.06.2021)
Årsrapport 2019 (20.08.2020)
Årsrapport 2018 (21.03.2019)
Årsrapport 2017 (21.03.2018)
Årsrapport 2016 (19.05.2017)
Årsrapport 2015 (22.03.2016)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Kristoffer Gravgaard 01.09.2022 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Peter Brandt Koefoed 26.08.2020 formand
Peter Vesløv 18.08.2020 næstformand
Anette Vestergaard 23.01.2020 bestyrelsesmedlem
Daniel Barslund 14.03.2019 bestyrelsesmedlem
Michael Bjerregaard 20.03.2018 bestyrelsesmedlem
Dorrit Wolder Bjerregaard 28.03.2017 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
BERLINGSKE MEDIA A/S (CVR 29207313) NORMAL 18.12.2011 25,00-33,32% 25,00 %
BORNHOLMS TIDENDES FOND (CVR 25248899) NORMAL 18.12.2011 66,67-89,99% 66,67 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
BEST SAVE ApS (CVR 34585318) NORMAL 21.10.2015 33,33-49,99% 33,33-49,99%
NIVEAU2 ApS (CVR 84904716) NORMAL 01.01.2009 100,00% 100,00%