Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

3.725'

Primær drift

2.446'

Årets resultat

1.883'

Aktiver

4.745'

Kortfristede aktiver

4.601'

Egenkapital

2.733'

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

229 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
18.05.2021
2019
12.05.2020
2018
29.03.2019
2017
12.04.2018
2016
06.04.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat3.725.3773.691.0963.408.2423.213.0283.131.4412.666.5341.870.8541.533.674
Resultat af primær drift2.445.8132.382.8832.332.5522.100.0502.166.6001.848.8561.072.381793.397
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter8.1247141.605431364712120883
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-19.071-19.500-17.698-9.771-10.846-1.684-844-2.181
Resultat før skat2.434.8662.364.0972.316.4592.090.7102.156.1181.847.8841.071.657792.099
Resultat1.883.1951.831.9491.796.3911.619.9761.670.3471.434.134830.457601.499
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
18.05.2021
2019
12.05.2020
2018
29.03.2019
2017
12.04.2018
2016
06.04.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger297.938252.848171.354169.245159.918142.000232.0997.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.486.5851.546.6332.455.7781.063.096797.024321.096366.76268.398
Likvider1.816.3112.174.7101.706.2932.592.4382.521.5932.858.5321.691.9321.222.447
Kortfristede aktiver4.600.8343.974.1914.333.4253.824.7793.478.5353.321.6282.290.7931.297.845
Immaterielle aktiver og goodwill0000007.22324.556
Finansielle anlægsaktiver144.02894.52872.7722.0282.0282.0289580
Materielle aktiver0020.66700000
Langfristede aktiver144.02894.52893.4392.0282.0282.0288.18124.556
Aktiver4.744.8624.068.7194.426.8643.826.8073.480.5633.323.6562.298.9741.322.401
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
18.05.2021
2019
12.05.2020
2018
29.03.2019
2017
12.04.2018
2016
06.04.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital2.733.0982.849.9032.817.9542.521.5632.401.5872.231.2401.647.106891.649
Hensatte forpligtelser001.0000001.6005.400
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser802.515331.640537.327252.426263.304193.67691.86559.841
Kortfristede forpligtelser2.011.7641.218.8161.607.9101.291.4941.078.9761.092.416650.268425.352
Gældsforpligtelser2.011.7641.218.8161.607.9101.305.2441.078.9761.092.416650.268425.352
Forpligtelser2.011.7641.218.8161.607.9101.305.2441.078.9761.092.416650.268425.352
Passiver4.744.8624.068.7194.426.8643.826.8073.480.5633.323.6562.298.9741.322.401
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.06.2022
2020
18.05.2021
2019
12.05.2020
2018
29.03.2019
2017
12.04.2018
2016
06.04.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad 51,5 %58,6 %52,7 %54,9 %62,2 %55,6 %46,6 %60,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 68,9 %64,3 %63,7 %64,2 %69,6 %64,3 %50,4 %67,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 57,6 %70,0 %63,7 %65,9 %69,0 %67,1 %71,6 %67,4 %
Likviditetsgrad 228,7 %326,1 %269,5 %296,2 %322,4 %304,1 %352,3 %305,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Info Group ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet består i rådgivning og salg af print-, kopi- og IT-løsninger.