Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

4.642'

Primær drift

1.943'

Årets resultat

1.469'

Aktiver

5.305'

Kortfristede aktiver

5.163'

Egenkapital

3.052'

Afkastningsgrad

37 %

Soliditetsgrad

58 %

Likviditetsgrad

240 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
2019
03.02.2020
2018
06.02.2019
2017
09.02.2018
2016
06.02.2017
2015
12.02.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.641.7383.120.8223.134.8333.023.7224.200.8282.305.8543.312.1502.944.837
Resultat af primær drift1.942.754809.9651.040.363720.4741.008.689423.8991.346.6381.298.672
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter5.65284.48334.18125.17158.17565.54351.74519.323
Finansieringsomkostninger-60.690-51.803-15.575-34.544-21.936-8.927-56.417-40.119
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat1.887.716843.7851.061.341713.1701.044.928480.5151.342.6881.277.876
Resultat1.468.853656.319826.452548.936805.220373.1821.044.614974.613
Forslag til udbytte-1.200.000-700.000-820.000-440.00000-800.000-700.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
2019
03.02.2020
2018
06.02.2019
2017
09.02.2018
2016
06.02.2017
2015
12.02.2016
Kortfristede varebeholdninger1.286.860309.869755.849829.240696.835496.163644.914480.246
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.922.5591.381.8331.909.1742.225.5762.161.9111.141.5304.916.9032.034.316
Likvider1.953.2882.161.1002.178.4341.355.6391.539.5831.291.1871.183.481734.485
Kortfristede aktiver5.162.7073.852.8024.843.4574.410.4554.398.3292.928.8806.745.2983.249.047
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver9.0438.95414.95526.35526.09425.59525.43322.650
Materielle aktiver133.621248.155374.875505.657240.144279.232370.420167.599
Langfristede aktiver142.664257.109389.830532.012266.238304.827395.853190.249
Aktiver5.305.3714.109.9115.233.2874.942.4674.664.5673.233.7077.141.1513.439.296
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
2019
03.02.2020
2018
06.02.2019
2017
09.02.2018
2016
06.02.2017
2015
12.02.2016
Forslag til udbytte1.200.000700.000820.000440.00000800.000700.000
Egenkapital3.051.9672.283.1142.446.7952.060.3432.111.4071.706.1872.133.0051.788.391
Hensatte forpligtelser051210.36415.0993.3256.1457.7780
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00078.3410000
Leverandører af varer og tjenesteydelser814.468743.5261.393.9821.635.457537.229623.5192.483.087516.686
Kortfristede forpligtelser2.150.3991.643.1672.512.9222.447.0222.465.8391.376.5384.796.4851.650.905
Gældsforpligtelser2.253.4041.826.2852.776.1282.867.0252.549.8351.521.3755.000.3681.650.905
Forpligtelser2.253.4041.826.2852.776.1282.867.0252.549.8351.521.3755.000.3681.650.905
Passiver5.305.3714.109.9115.233.2874.942.4674.664.5673.233.7077.141.1513.439.296
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
26.01.2022
2020
11.02.2021
2019
03.02.2020
2018
06.02.2019
2017
09.02.2018
2016
06.02.2017
2015
12.02.2016
Afkastningsgrad 36,6 %19,7 %19,9 %14,6 %21,6 %13,1 %18,9 %37,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 48,1 %28,7 %33,8 %26,6 %38,1 %21,9 %49,0 %54,5 %
Payout-ratio 81,7 %106,7 %99,2 %80,2 %Na.Na.76,6 %71,8 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.201,1 %1.563,5 %6.679,7 %2.085,7 %4.598,3 %4.748,5 %2.386,9 %3.237,0 %
Soliditestgrad 57,5 %55,6 %46,8 %41,7 %45,3 %52,8 %29,9 %52,0 %
Likviditetsgrad 240,1 %234,5 %192,7 %180,2 %178,4 %212,8 %140,6 %196,8 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Endotest A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til kreditinstitut på t.kr. 184, er der taget ejendomsforbehold i selskabets bil, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør t.kr. 134.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Endotest A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligeste aktivitet består i køb og videresalg af diverse endoskoper samt øvrigt udstyr til NDT inspektion.