Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

224'

Primær drift

96.710

Årets resultat

67.007

Aktiver

618'

Kortfristede aktiver

413'

Egenkapital

166'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

27 %

Likviditetsgrad

96 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat223.541151.667301.023424.131239.532377.63364.464
Resultat af primær drift96.71047.352182.798310.94548.061168.824-148.359
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00001.03600
Finansieringsomkostninger-10.830-26.076-25.919-31.073-33.133-36.263-40.244
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat85.88021.276156.879279.87215.964132.872-188.603
Resultat67.00716.492121.046218.29612.380103.650-147.125
Forslag til udbytte0-300.0000-225.000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 125.538342.373586.601677.012761.684574.208687.185
Likvider287.852167.615286.820265.877410.098235.889165.237
Kortfristede aktiver413.390509.988873.421942.8891.171.782810.097852.422
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver204.602206.433310.748396.973390.453299.968563.777
Langfristede aktiver204.602206.433310.748396.973390.453299.968563.777
Aktiver617.992716.4211.184.1691.339.8621.562.2351.110.0651.416.199
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Forslag til udbytte0300.0000225.000000
Egenkapital166.289399.282382.790486.744268.448256.068152.418
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.00012.500173.729200.682142.002164.409
Kortfristede forpligtelser430.077310.473767.625804.7181.293.787853.9971.263.781
Gældsforpligtelser451.703317.139801.379853.1181.293.787853.9971.263.781
Forpligtelser451.703317.139801.379853.1181.293.787853.9971.263.781
Passiver617.992716.4211.184.1691.339.8621.562.2351.110.0651.416.199
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Afkastningsgrad 15,6 %6,6 %15,4 %23,2 %3,1 %15,2 %-10,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 40,3 %4,1 %31,6 %44,8 %4,6 %40,5 %-96,5 %
Payout-ratio Na.1.819,1 %Na.103,1 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 893,0 %181,6 %705,3 %1.000,7 %145,1 %465,6 %-368,6 %
Soliditestgrad 26,9 %55,7 %32,3 %36,3 %17,2 %23,1 %10,8 %
Likviditetsgrad 96,1 %164,3 %113,8 %117,2 %90,6 %94,9 %67,5 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Jysk Spil ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Jysk Spil ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er køb og salg af morskabsautomater, udlejning af samme, etablering af steder til opstilling af morskabsautomater og dermed beslægtede virksomheder.