Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-3.935

Primær drift

-3.935

Årets resultat

-108'

Aktiver

4.610'

Kortfristede aktiver

224'

Egenkapital

4.520'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

320 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-3.935-3.765-5.780-3.125-3.125-4.375-10.045
Resultat af primær drift-3.935-3.765-5.780-3.125-3.125-4.375-10.045
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-7.616-447-2.592-695-1.101-1.1850
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-110.00131.3952.358.6782.053.6228.15498.090-157.170
Resultat-108.37331.0872.360.1612.054.4809.07899.020-156.098
Forslag til udbytte-57.200-56.50000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 129.596553.466212.563220.0596.6883.3226.758
Likvider94.5548.9408.9690000
Kortfristede aktiver224.150562.406221.532220.0596.6883.3226.758
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.385.9764.185.9764.456.0372.540.890293.448256.068152.418
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver4.385.9764.185.9764.456.0372.540.890293.448256.068152.418
Aktiver4.610.1264.748.3824.677.5692.760.949300.136259.390159.176
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Forslag til udbytte57.20056.50000000
Egenkapital4.520.0804.684.9534.653.8662.293.705239.225230.147131.127
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.7503.75000000
Kortfristede forpligtelser70.04860.45523.703467.24460.91129.24328.049
Gældsforpligtelser90.04663.42923.703467.24460.91129.24328.049
Forpligtelser90.04663.42923.703467.24460.91129.24328.049
Passiver4.610.1264.748.3824.677.5692.760.949300.136259.390159.176
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
15.09.2021
2019
10.06.2020
2018
01.10.2019
2017
09.10.2018
2016
25.09.2017
2015
27.09.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-1,0 %-1,7 %-6,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,4 %0,7 %50,7 %89,6 %3,8 %43,0 %-119,0 %
Payout-ratio -52,8 %181,7 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -51,7 %-842,3 %-223,0 %-449,6 %-283,8 %-369,2 %Na.
Soliditestgrad 98,0 %98,7 %99,5 %83,1 %79,7 %88,7 %82,4 %
Likviditetsgrad 320,0 %930,3 %934,6 %47,1 %11,0 %11,4 %24,1 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for John Kirk Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for John Kirk Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens væsentligste aktivitet er at eje anparter i tilknyttede og associerede virksomheder.