Copied

Status: Normal
Pilestræde 58 P/S
34877807
Pilestræde 58 6., 1112 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Pilestræde 58 P/S er aktiv indenfor Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200). Selskabets formål er administration og anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør sammen med 1 medlem af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 10.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
01.12.2012 (8 år)
Form
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab (KAS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.610.000,00 (DKK)
(18.03.2014)
Ansatte
150, 2018 (årsværk: 150)
150, kvt. 3. 2019 (årsværk: 150)
150, mdr. 9. 2019 (årsværk: 150)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
28.06.2022
Bruttoresultat

2.278'

Primær drift

-20.444'

Årets resultat

-20.444'

Aktiver

17.922'

Kortfristede aktiver

16.360'

Egenkapital

2.726'

Afkastningsgrad

-114 %

Soliditetsgrad

15 %

Likviditetsgrad

108 %

Regnskab etc.
10.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 28.06.2022 (165 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (28.06.2022)
Årsrapport 2020 (07.06.2021)
Årsrapport 2019 (15.07.2020)
Årsrapport 2018 (27.05.2019)
Årsrapport 2017 (31.05.2018)
Årsrapport 2016 (02.06.2017)
Årsrapport 2015 (08.06.2016)
Statstidende
10.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
10.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Lars Lokdam 24.11.2014 direktion
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jeppe Brogaard Clausen 19.11.2018 bestyrelsesmedlem
René Lykke Wethelund 01.12.2016 bestyrelsesmedlem
Lars Lokdam 02.12.2013 bestyrelse
Stiftere
StiftereStatusDato
MAQS ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 15327383) OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION 01.12.2012
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Pilestræde 58 P/S (CVR 34877807) NORMAL 31.07.2016 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Enterprise Ireland (CVR 37011401) Aktiv 01.09.2019 50,00-66,66% 50,00-66,66%
RESULTMAKER A/S (CVR 25369580) NORMAL 28.02.2018 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Pilestræde 58 P/S (CVR 34877807) NORMAL 31.07.2016 25,00-33,32% 25,00-33,32%