Copied
 
 
Status: Normal
Pilestræde 58 P/S
34877807
Pilestræde 58 6., 1112 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Pilestræde 58 P/S er aktiv indenfor Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200). Selskabets formål er administration og anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør sammen med 1 medlem af bestyrelsen eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 30.05.2024
Status
NORMAL.
Etableret
01.12.2012 (10 år)
Form
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab (KAS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.610.000,00 (DKK)
(18.03.2014)
Ansatte
150, 2018 (årsværk: 150)
150, kvt. 3. 2019 (årsværk: 150)
150, mdr. 9. 2019 (årsværk: 150)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.06.2023
Bruttoresultat

216'

Primær drift

216'

Årets resultat

454'

Aktiver

8.364'

Kortfristede aktiver

6.541'

Egenkapital

3.172'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

126 %

Regnskab etc.
30.05.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.06.2023 (339 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.06.2023)
Årsrapport 2021 (28.06.2022)
Årsrapport 2020 (07.06.2021)
Årsrapport 2019 (15.07.2020)
Årsrapport 2018 (27.05.2019)
Årsrapport 2017 (31.05.2018)
Årsrapport 2016 (02.06.2017)
Årsrapport 2015 (08.06.2016)
Statstidende
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jens Robert Mikelsons 23.06.2023 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jakob Stilling 23.06.2023 bestyrelsesmedlem
Jens Robert Mikelsons 20.03.2023 bestyrelsesmedlem
Jeppe Brogaard Clausen 19.11.2018 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
MAQS ADVOKATAKTIESELSKAB (CVR 15327383) OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION 01.12.2012
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Pilestræde 58 P/S (CVR 34877807) NORMAL 31.07.2016 25,00-33,32% 25,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Enterprise Ireland (CVR 37011401) Aktiv 01.09.2019 50,00-66,66% 50,00-66,66%
RESULTMAKER A/S (CVR 25369580) NORMAL 28.02.2018 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Pilestræde 58 P/S (CVR 34877807) NORMAL 31.07.2016 25,00-33,32% 25,00-33,32%