Copied
 
 
2022, DKK
01.03.2024
Bruttoresultat

4.297'

Primær drift

1.012'

Årets resultat

1.813'

Aktiver

23.972'

Kortfristede aktiver

9.230'

Egenkapital

22.747'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
01.03.2024
Årsrapport
2022
01.03.2024
2021
06.03.2023
2020
17.02.2022
2019
26.02.2021
2018
24.02.2020
2017
04.03.2019
2016
04.03.2018
2015
03.03.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.296.9604.730.8974.486.6034.360.9174.253.9844.443.7243.838.4193.555.780
Resultat af primær drift1.011.6131.392.2851.245.6881.053.2381.084.9401.493.1751.010.528905.230
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.364.344565.8072.978.789597.503381.564775.5661.020.672595.376
Finansieringsomkostninger-455-1.951.251-82.167-183.823-5.670-1.963.427-11.051-10.111
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat2.375.5026.8414.142.3101.466.9181.460.834305.3142.020.1491.490.495
Resultat1.812.8708413.222.2281.136.3821.133.990231.4541.569.7571.153.407
Forslag til udbytte-200.000-220.000-200.000-200.000-150.000-150.000-210.000-185.000
Aktiver
01.03.2024
Årsrapport
2022
01.03.2024
2021
06.03.2023
2020
17.02.2022
2019
26.02.2021
2018
24.02.2020
2017
04.03.2019
2016
04.03.2018
2015
03.03.2017
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.282.6405.947.7945.745.9204.771.6973.696.6713.309.7052.847.2622.726.376
Likvider2.947.1851.917.0152.638.0103.611.7544.267.0194.297.3334.024.5342.992.585
Kortfristede aktiver9.229.8257.864.8098.383.9308.383.4517.963.6907.607.0386.871.7965.718.961
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver14.742.01014.263.69414.749.62211.491.98710.573.21010.032.12010.670.94210.359.211
Materielle aktiver04212.9695.51710.15717.72538.52286.648
Langfristede aktiver14.742.01014.264.11514.752.59111.497.50410.583.36710.049.84510.709.46410.445.859
Aktiver23.971.83522.128.92423.136.52119.880.95518.547.05717.656.88317.581.26016.164.820
Aktiver
01.03.2024
Passiver
01.03.2024
Årsrapport
2022
01.03.2024
2021
06.03.2023
2020
17.02.2022
2019
26.02.2021
2018
24.02.2020
2017
04.03.2019
2016
04.03.2018
2015
03.03.2017
Forslag til udbytte200.000220.000200.000200.000150.000150.000210.000185.000
Egenkapital22.746.71821.153.84821.353.00818.330.77917.344.39816.360.40816.338.95414.954.197
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser115.577122.073110.262120.85998.410218.29175.04074.301
Kortfristede forpligtelser1.045.193975.076999.2051.364.2611.094.7711.296.4751.081.2751.049.174
Gældsforpligtelser1.225.117975.0761.783.5131.550.1761.202.6591.296.4751.242.3061.210.623
Forpligtelser1.225.117975.0761.783.5131.550.1761.202.6591.296.4751.242.3061.210.623
Passiver23.971.83522.128.92423.136.52119.880.95518.547.05717.656.88317.581.26016.164.820
Passiver
01.03.2024
Nøgletal
01.03.2024
Årsrapport
2022
01.03.2024
2021
06.03.2023
2020
17.02.2022
2019
26.02.2021
2018
24.02.2020
2017
04.03.2019
2016
04.03.2018
2015
03.03.2017
Afkastningsgrad 4,2 %6,3 %5,4 %5,3 %5,8 %8,5 %5,7 %5,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 8,0 %0,0 %15,1 %6,2 %6,5 %1,4 %9,6 %7,7 %
Payout-ratio 11,0 %26.159,3 %6,2 %17,6 %13,2 %64,8 %13,4 %16,0 %
Gældsdæknings-nøgletal 222.332,5 %71,4 %1.516,0 %573,0 %19.134,7 %76,0 %9.144,2 %8.952,9 %
Soliditestgrad 94,9 %95,6 %92,3 %92,2 %93,5 %92,7 %92,9 %92,5 %
Likviditetsgrad 883,1 %806,6 %839,1 %614,5 %727,4 %586,7 %635,5 %545,1 %
Resultat
01.03.2024
Gæld
01.03.2024
Årsrapport
01.03.2024
Nyeste:01.10.2022- 30.09.2023(offentliggjort: 01.03.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Advokatfirmæt John Larsen ApS for 2021/22 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskabet for 2021/22 er aflagt i DKK.
Beretning
01.03.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-02-27
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Advokatfirmæt John Larsen ApS.