Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-52

Primær drift
Na.
Årets resultat

222'

Aktiver

649'

Kortfristede aktiver

11.810

Egenkapital

574'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

88 %

Likviditetsgrad

16 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
29.03.2021
2019
02.09.2020
2018
04.06.2019
2017
04.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-52-6.250-6.250-6.875-6.250-4.250-6.2500
Resultat af primær drift0000-6.250-4.250-6.250-6.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter131.122000000
Finansieringsomkostninger-17.340-1.661-1.595-606-215-1.133-6400
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat0-110.609112.345125.699-16.38584.283105.081-11.116
Resultat222.341-110.609113.729127.217-14.99987.979106.467-11.116
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
29.03.2021
2019
02.09.2020
2018
04.06.2019
2017
04.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.00068.79339.04912.03904.6969.3865.450
Likvider5.8105.9075.9075.9475.9735.99700
Kortfristede aktiver11.81074.70044.95617.9865.97310.6939.3865.450
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver637.032397.312501.132380.942247.762257.682168.01656.045
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver637.032397.312501.132380.942247.762257.682168.01656.045
Aktiver648.842472.012546.088398.928253.735268.375177.40261.495
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
29.03.2021
2019
02.09.2020
2018
04.06.2019
2017
04.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital573.671351.330461.939348.209220.992235.991148.01241.545
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.2506.2506.2506.2500000
Kortfristede forpligtelser75.171120.68284.14950.71932.74332.38429.39019.950
Gældsforpligtelser75.171120.68284.14950.71932.74332.38429.39019.950
Forpligtelser75.171120.68284.14950.71932.74332.38429.39019.950
Passiver648.842472.012546.088398.928253.735268.375177.40261.495
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2020
29.03.2021
2019
02.09.2020
2018
04.06.2019
2017
04.05.2018
2016
02.06.2017
2015
30.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.-2,5 %-1,6 %-3,5 %-10,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 38,8 %-31,5 %24,6 %36,5 %-6,8 %37,3 %71,9 %-26,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.-2.907,0 %-375,1 %-976,6 %Na.
Soliditestgrad 88,4 %74,4 %84,6 %87,3 %87,1 %87,9 %83,4 %67,6 %
Likviditetsgrad 15,7 %61,9 %53,4 %35,5 %18,2 %33,0 %31,9 %27,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-25
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for Bjørnson Holding ApS.