Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-6.443

Primær drift
Na.
Årets resultat

-9.313

Aktiver

828'

Kortfristede aktiver

646'

Egenkapital

452'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

171 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
24.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
13.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning000
Bruttoresultat-6.443-5.312-5.113-5.000
Resultat af primær drift00-5.113-5.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter13.24217.63417.33020.238
Finansieringsomkostninger-16.112-4.523-3.783-3.171
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat-9.3137.7998.43412.067
Resultat-9.3136.0836.4769.383
Forslag til udbytte-58.900-57.200-56.500-55.300
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
24.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
13.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 483.115586.006580.513574.515
Likvider162.609114.082171.592191.635
Kortfristede aktiver645.724700.088752.105766.150
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver182.492178.914175.406171.966
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver182.492178.914175.406171.966
Aktiver828.216879.002927.511938.116
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
24.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
13.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte58.90057.20056.50055.300
Egenkapital451.662518.175568.592617.416
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser6.5006.5006.5006.500
Kortfristede forpligtelser376.554360.827358.919320.700
Gældsforpligtelser376.554360.827358.919320.700
Forpligtelser376.554360.827358.919320.700
Passiver828.216879.002927.511938.116
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
24.06.2021
2019
07.05.2020
2018
27.05.2019
2017
31.05.2018
2016
13.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.-0,6 %-0,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,1 %1,2 %1,1 %1,5 %
Payout-ratio -632,4 %940,3 %872,5 %589,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-135,2 %-157,7 %
Soliditestgrad 54,5 %59,0 %61,3 %65,8 %
Likviditetsgrad 171,5 %194,0 %209,5 %238,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for LJE Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Beretning
26.05.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for LJE Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er formue pleje og hermed beslægtet virksomhed.