Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

173'

Primær drift

-58.776

Årets resultat

-177'

Aktiver

8.669'

Kortfristede aktiver

2.719'

Egenkapital

8.526'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
07.06.2021
2019
18.05.2020
2018
10.05.2019
2017
24.05.2018
2016
07.06.2017
2015
28.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat173.287171.75597.884-111.3662.340.0198.174.6752.016.5982.232.572
Resultat af primær drift-58.776-241.797-290.405-352.7071.084.9656.060.323493.795588.727
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter119256.051131.94124.1733971096922
Finansieringsomkostninger-136.295-4.672-2070-49.700-182.740-67.729-73.634
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-144.9529.582-158.671-328.5341.035.6625.877.593427.035515.115
Resultat-176.729-13.167-143.722-274.248901.5154.604.142304.295306.115
Forslag til udbytte-2.535.000-57.200-56.500-55.300-450.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
07.06.2021
2019
18.05.2020
2018
10.05.2019
2017
24.05.2018
2016
07.06.2017
2015
28.05.2016
Kortfristede varebeholdninger000003.5003.5003.500
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 16.000146.77754.52640.577295.593328.956208.663134.168
Likvider302.414290.676269.3982.420.1633.431.3604.094.516115.361363.942
Kortfristede aktiver2.719.2562.973.2702.602.6192.598.5586.157.4876.904.155327.524501.610
Immaterielle aktiver og goodwill000000096.000
Finansielle anlægsaktiver625.000625.000625.000625.000625.000000
Materielle aktiver5.324.8135.427.0475.835.3935.990.7243.194.7253.039.63310.569.78710.078.329
Langfristede aktiver5.949.8136.052.0476.460.3936.615.7243.819.7253.039.63310.569.78710.174.329
Aktiver8.669.0699.025.3179.063.0129.214.2829.977.2129.943.78810.897.31110.675.939
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
07.06.2021
2019
18.05.2020
2018
10.05.2019
2017
24.05.2018
2016
07.06.2017
2015
28.05.2016
Forslag til udbytte2.535.00057.20056.50055.300450.00052.90051.70050.600
Egenkapital8.526.0438.759.9728.829.6399.028.6619.752.9098.904.2944.351.8524.098.157
Hensatte forpligtelser000014.7090012.762
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser26.88526.87520.00033.29348.07585.91539.71241.851
Kortfristede forpligtelser135.576237.045204.573149.121209.594276.083331.676317.269
Gældsforpligtelser143.026265.345233.373185.621209.5941.039.4946.545.4596.565.020
Forpligtelser143.026265.345233.373185.621209.5941.039.4946.545.4596.565.020
Passiver8.669.0699.025.3179.063.0129.214.2829.977.2129.943.78810.897.31110.675.939
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.04.2022
2020
07.06.2021
2019
18.05.2020
2018
10.05.2019
2017
24.05.2018
2016
07.06.2017
2015
28.05.2016
Afkastningsgrad -0,7 %-2,7 %-3,2 %-3,8 %10,9 %60,9 %4,5 %5,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,1 %-0,2 %-1,6 %-3,0 %9,2 %51,7 %7,0 %7,5 %
Payout-ratio -1.434,4 %-434,4 %-39,3 %-20,2 %49,9 %1,1 %17,0 %16,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -43,1 %-5.175,4 %-140.292,3 %Na.2.183,0 %3.316,4 %729,1 %799,5 %
Soliditestgrad 98,4 %97,1 %97,4 %98,0 %97,8 %89,5 %39,9 %38,4 %
Likviditetsgrad 2.005,7 %1.254,3 %1.272,2 %1.742,6 %2.937,8 %2.500,8 %98,7 %158,1 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Hermes Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser: 4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til ejerforening er deponeret ejerpantebrev på i alt 5 t.kr. Ejerpantebrevet giver pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 2.790 t.kr.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022 for Hermes Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet omfatter udlejningsvirksomhed samt formueanbringelse.