Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

-7.777

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.080'

Aktiver

47.075'

Kortfristede aktiver

9.702'

Egenkapital

44.499'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

95 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
05.08.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
23.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat-7.777-114.532-16.297-13.315-67.323-32.234-87.291
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.471.7271.355.031608.864439.220164.68347.123127.307
Finansieringsomkostninger-76.330-55.640-34.509-16.851-635-881-296
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.387.6201.184.8591.217.9241.570.9703.949.0685.320.1753.293.455
Resultat1.080.346906.4881.093.8181.480.9613.920.7825.316.8993.284.651
Forslag til udbytte-148.00000-600.000-600.000-600.000-500.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
05.08.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
23.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.691.18712.662.04411.967.63220.759.22912.705.1681.208.8171.161.681
Likvider10.42893.760144.498179.471123.02531.13649.075
Kortfristede aktiver9.701.61512.755.80412.112.13020.938.70012.828.1931.239.9531.210.756
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver37.373.39633.298.80728.716.98019.586.01626.612.83834.853.81430.170.693
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver37.373.39633.298.80728.716.98019.586.01626.612.83834.853.81430.170.693
Aktiver47.075.01146.054.61140.829.11040.524.71639.441.03136.093.76731.381.449
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
05.08.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
23.01.2017
Forslag til udbytte148.00000600.000600.000600.000500.000
Egenkapital44.499.49843.419.15239.770.14839.276.33039.395.36936.074.58731.280.734
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld718.476730.597728.5331.066.771000
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.25065.25013.00012.50012.50013.00012.726
Kortfristede forpligtelser1.581.6491.626.474154.305111.17413.08622.45691.911
Gældsforpligtelser2.575.5132.635.4591.058.9621.248.38645.66219.180100.715
Forpligtelser2.575.5132.635.4591.058.9621.248.38645.66219.180100.715
Passiver47.075.01146.054.61140.829.11040.524.71639.441.03136.093.76731.381.449
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
09.02.2022
2019
05.08.2021
2018
24.02.2020
2017
29.01.2019
2016
28.01.2018
2015
23.01.2017
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 2,4 %2,1 %2,8 %3,8 %10,0 %14,7 %10,5 %
Payout-ratio 13,7 %Na.Na.40,5 %15,3 %11,3 %15,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 94,5 %94,3 %97,4 %96,9 %99,9 %99,9 %99,7 %
Likviditetsgrad 613,4 %784,3 %7.849,5 %18.834,2 %98.029,9 %5.521,7 %1.317,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for JH Holding Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i investering og kapitalbesiddelse.