Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

39.094'

Primær drift

-33.834'

Årets resultat

-35.685'

Aktiver

1.061''

Kortfristede aktiver

17.984'

Egenkapital

322''

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

30 %

Likviditetsgrad

54 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat39.093.71137.306.36538.116.35537.680.03735.864.19936.449.40835.332.96234.633.977
Resultat af primær drift-33.833.60196.179.96444.022.87262.047.00639.801.49434.822.991103.026.34764.657.748
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter2263648016997.309.9836.561.2804.0542.569
Finansieringsomkostninger-11.870.959-10.344.781-10.511.507-10.917.485-14.956.879-14.510.15515.839.19714.645.143
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-45.704.33485.835.54733.512.16651.130.22032.154.59826.874.11687.191.20450.015.174
Resultat-35.684.71266.900.92626.139.49039.866.41025.080.59520.954.42169.267.86938.710.069
Forslag til udbytte0-20.000.000-5.500.000-5.500.000-4.950.000-4.950.000-4.950.000-4.950.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.764.930406.039313.391800.806464.4391.060.890980.973759.608
Likvider8.218.79113.349.97014.665.00716.387.34850.305159.480384.7356.287.051
Kortfristede aktiver17.983.72113.756.009000000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver28.06828.06828.06828.06828.06828.06828.06828.068
Materielle aktiver1.043.200.0001.104.300.0001.030.000.0001.007.700.000970.000.000956.948.199952.200.000878.400.000
Langfristede aktiver1.043.228.0681.104.328.0681.030.028.0681.007.728.068970.028.068956.976.267952.228.068878.428.068
Aktiver1.061.211.7891.118.084.0771.045.006.4661.024.916.222970.542.812958.196.637953.593.776885.474.727
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte020.000.0005.500.0005.500.0004.950.0004.950.0004.950.0004.950.000
Egenkapital322.197.618361.192.087293.180.706269.355.152236.260.873219.538.500205.093.113145.238.010
Hensatte forpligtelser54.509.57768.669.17153.250.33849.099.18343.440.49340.691.42636.613.41941.073.830
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser19.322.83419.533.5001.735.5061.939.9542.468.1611.636.8282.880.7021.399.433
Kortfristede forpligtelser33.437.01037.293.40650.111.03340.646.92639.928.97357.433.39458.102.10839.091.932
Gældsforpligtelser684.504.594688.222.818698.575.422706.461.887690.841.446697.966.711711.887.244699.162.887
Forpligtelser684.504.594688.222.818698.575.422706.461.887690.841.446697.966.711711.887.244699.162.887
Passiver1.061.211.7891.118.084.0771.045.006.4661.024.916.222970.542.812958.196.637953.593.776885.474.727
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
31.05.2022
2020
14.06.2021
2019
04.06.2020
2018
31.05.2019
2017
31.05.2018
2016
29.05.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad -3,2 %8,6 %4,2 %6,1 %4,1 %3,6 %10,8 %7,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -11,1 %18,5 %8,9 %14,8 %10,6 %9,5 %33,8 %26,7 %
Payout-ratio Na.29,9 %21,0 %13,8 %19,7 %23,6 %7,1 %12,8 %
Gældsdæknings-nøgletal -285,0 %929,7 %418,8 %568,3 %266,1 %240,0 %-650,5 %-441,5 %
Soliditestgrad 30,4 %32,3 %28,1 %26,3 %24,3 %22,9 %21,5 %16,4 %
Likviditetsgrad 53,8 %36,9 %Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, nom 663 mio er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør TDKK 1.043 mio DKK. Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt 128 mio DKK, der giver pant i grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 1.043 mio DKK. Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, herunder rentesikringsaftaler, er der givet pant i ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgår 1.043 mio DKK. Til sikkerhed overfor ejerforeningen Emiliedalen, Aarhus, er der givet pant 33 TDKK i ejendommen, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2022 udgør 330 mio DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-01
Ledelsespåtegning:Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2022 - 31. december 2022 for MAINLAND ApS . Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ålborg, 1. maj 2023 Direktionen: Lars Lorentsz Nielsen Bestyrelsen: John Bødker Jan Meelby Klausen Lars Hermes Olsen Formand Stig Bent Behrensdoff