Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

114'

Aktiver

181'

Kortfristede aktiver

141'

Egenkapital

66.619

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

123 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
17.12.2020
2018
30.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
07.10.2016
Nettoomsætning0000
Bruttoresultat000000-1.831
Resultat af primær drift0000000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter0000000
Finansieringsomkostninger-230-58000-440
Andre finansielle omkostninger0000001.200
Resultat før skat114.170112.942110.6005.0000-3.344-3.031
Resultat114.170112.942110.6005.0000-6.576-2.539
Forslag til udbytte00-110.6000000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
17.12.2020
2018
30.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
07.10.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 114.400113.000110.6000000
Likvider26.61926.84826.90726.90724.50726.00726.807
Kortfristede aktiver141.019139.848137.50726.90724.50726.00730.039
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver40.00040.00040.00040.00040.00040.0000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver40.00040.00040.00040.00040.00040.00040.000
Aktiver181.019179.848177.50766.90764.50766.00770.039
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
17.12.2020
2018
30.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
07.10.2016
Forslag til udbytte00110.6000000
Egenkapital66.61966.848177.50766.90761.96361.96368.539
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00002.5002.5000
Kortfristede forpligtelser114.400113.000002.5444.0441.500
Gældsforpligtelser114.400113.000002.5444.0440
Forpligtelser114.400113.000002.5444.0440
Passiver181.019179.848177.50766.90764.50766.00770.039
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
17.12.2020
2018
30.09.2019
2017
05.10.2018
2016
16.10.2017
2015
07.10.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 171,4 %169,0 %62,3 %7,5 %Na.-10,6 %-3,7 %
Payout-ratio Na.Na.100,0 %Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 36,8 %37,2 %100,0 %100,0 %96,1 %93,9 %97,9 %
Likviditetsgrad 123,3 %123,8 %Na.Na.963,3 %643,1 %2.002,6 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.05.2021- 30.04.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Ingen nuværende registrering.