Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-11.647

Primær drift

-11.647

Årets resultat

-65.594

Aktiver

4.940

Kortfristede aktiver

4.940

Egenkapital

-593'

Afkastningsgrad

-236 %

Soliditetsgrad

-12003 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
27.03.2021
2019
28.04.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
16.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.647-9.986-12.192-10.800-10.919-14.763-22.386-21.875
Resultat af primær drift-11.647-9.986-12.192-10.800-10.919-14.763-94.561-63.118
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter00000001
Finansieringsomkostninger-22.865-22.111-22.782-19.734-18.464-17.376-17.002-20.632
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-34.512-32.097-34.974-30.534-29.383-32.139-111.563-83.749
Resultat-65.594-25.056-28.016-23.534-32.383-15.139-85.865-63.850
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
27.03.2021
2019
28.04.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
16.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.96047.13052.13649.77040.54541.29026.89338.396
Likvider2.9802.0172.4299411771188255.709
Kortfristede aktiver4.94049.14754.56550.71140.72241.40827.71844.105
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver000000072.175
Langfristede aktiver000000072.175
Aktiver4.94049.14754.56550.71140.72241.40827.718116.280
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
27.03.2021
2019
28.04.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
16.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital-592.969-527.374-502.318-474.302-450.768-418.386-403.247-317.382
Hensatte forpligtelser00000001.698
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.50011.50011.50011.50011.50011.50011.500488
Kortfristede forpligtelser597.909576.521556.883525.013491.490459.794430.965431.964
Gældsforpligtelser597.909576.521556.883525.013491.490459.794430.965431.964
Forpligtelser597.909576.521556.883525.013491.490459.794430.965431.964
Passiver4.94049.14754.56550.71140.72241.40827.718116.280
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
27.03.2021
2019
28.04.2020
2018
23.05.2019
2017
04.06.2018
2016
31.05.2017
2015
16.03.2016
Afkastningsgrad -235,8 %-20,3 %-22,3 %-21,3 %-26,8 %-35,7 %-341,2 %-54,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 11,1 %4,8 %5,6 %5,0 %7,2 %3,6 %21,3 %20,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -50,9 %-45,2 %-53,5 %-54,7 %-59,1 %-85,0 %-556,2 %-305,9 %
Soliditestgrad -12.003,4 %-1.073,1 %-920,6 %-935,3 %-1.106,9 %-1.010,4 %-1.454,8 %-272,9 %
Likviditetsgrad 0,8 %8,5 %9,8 %9,7 %8,3 %9,0 %6,4 %10,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for JSL ECOMMERCE ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for JSL ECOMMERCE ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor internethandel samt hermed beslægtet virksomhed.