Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

-806

Aktiver

98.062

Kortfristede aktiver

98.062

Egenkapital

53.392

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

220 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.07.2022
2020
10.07.2021
2019
12.02.2020
2018
13.06.2019
2017
26.06.2018
2016
14.06.2017
2015
17.06.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0-5.720-5.3920000-6.250
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0018.84500000
Finansielle indtægter00000000
Finansieringsomkostninger-8060000000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-806-5.72013.453-5.838-5.563-4.964-3.750-6.250
Resultat-806-5.72013.453-5.838-5.563-4.964-3.750-6.250
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.07.2022
2020
10.07.2021
2019
12.02.2020
2018
13.06.2019
2017
26.06.2018
2016
14.06.2017
2015
17.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000000
Likvider98.06298.868104.58826.49827.33628.52429.11329.113
Kortfristede aktiver98.06298.8680000029.113
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00064.63764.63764.63764.63764.637
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00064.63764.63764.63764.63764.637
Aktiver98.06298.868104.58891.13591.97393.16193.75093.750
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.07.2022
2020
10.07.2021
2019
12.02.2020
2018
13.06.2019
2017
26.06.2018
2016
14.06.2017
2015
17.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital53.39254.19859.91846.46552.30357.86662.83066.580
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser44.67044.67044.67044.67039.67035.29530.92027.170
Gældsforpligtelser44.67044.67044.67044.67039.67035.29530.92027.170
Forpligtelser44.67044.67044.67044.67039.67035.29530.92027.170
Passiver98.06298.868104.58891.13591.97393.16193.75093.750
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.07.2022
2020
10.07.2021
2019
12.02.2020
2018
13.06.2019
2017
26.06.2018
2016
14.06.2017
2015
17.06.2016
Afkastningsgrad Na.-5,8 %-5,2 %Na.Na.Na.Na.-6,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -1,5 %-10,6 %22,5 %-12,6 %-10,6 %-8,6 %-6,0 %-9,4 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 54,4 %54,8 %57,3 %51,0 %56,9 %62,1 %67,0 %71,0 %
Likviditetsgrad 219,5 %221,3 %Na.Na.Na.Na.Na.107,2 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.