Copied
 
 
2019, DKK
24.08.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

3.879

Årets resultat

-92

Aktiver

1.312'

Kortfristede aktiver

1.312'

Egenkapital

420'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

32 %

Likviditetsgrad

147 %

Resultat
24.08.2021
Årsrapport
24.08.2021
2018
05.07.2019
2017
19.08.2018
2016
19.06.2017
2015
28.06.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift3.87953.202-137.731-19.84735.739
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-3.970-1.661-1.909-833-697
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat-9251.541-139.640-20.68035.042
Resultat-9251.541-139.640-20.68035.042
Forslag til udbytte00000
Aktiver
24.08.2021
Årsrapport
24.08.2021
2018
05.07.2019
2017
19.08.2018
2016
19.06.2017
2015
28.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 527.147675.848778.038330.780293.145
Likvider784.865194.222102.7065.022.2864.874.058
Kortfristede aktiver1.312.012870.070880.7445.353.0665.167.203
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver00000
Aktiver1.312.012870.070880.7445.353.0665.167.203
Aktiver
24.08.2021
Passiver
24.08.2021
Årsrapport
24.08.2021
2018
05.07.2019
2017
19.08.2018
2016
19.06.2017
2015
28.06.2016
Forslag til udbytte00000
Egenkapital419.716587.091535.550675.190695.870
Hensatte forpligtelser00000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000089.307
Kortfristede forpligtelser892.296282.979345.1944.677.8764.471.333
Gældsforpligtelser892.296282.979345.1944.677.8764.471.333
Forpligtelser892.296282.979345.1944.677.8764.471.333
Passiver1.312.012870.070880.7445.353.0665.167.203
Passiver
24.08.2021
Nøgletal
24.08.2021
Årsrapport
24.08.2021
2018
05.07.2019
2017
19.08.2018
2016
19.06.2017
2015
28.06.2016
Afkastningsgrad 0,3 %6,1 %-15,6 %-0,4 %0,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,0 %8,8 %-26,1 %-3,1 %5,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 97,7 %3.203,0 %-7.214,8 %-2.382,6 %5.127,5 %
Soliditestgrad 32,0 %67,5 %60,8 %12,6 %13,5 %
Likviditetsgrad 147,0 %307,5 %255,1 %114,4 %115,6 %
Resultat
24.08.2021
Gæld
24.08.2021
Årsrapport
24.08.2021
Nyeste:01.01.2019- 31.12.2019(offentliggjort: 24.08.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
24.08.2021
Ingen nuværende registrering.