Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

2.978'

Årets resultat

2.846'

Aktiver

18.661'

Kortfristede aktiver

5.525'

Egenkapital

18.638'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.12.2021
2019
27.11.2020
2018
03.12.2019
2017
19.11.2018
2016
24.11.2017
2015
22.11.2016
Nettoomsætning
Resultat af primær drift2.978.3034.329.3513.169.9772.628.7142.556.0302.225.672632.468
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter6.155146.59883767.95230.50223.53629.295
Finansieringsomkostninger-138.821-12.573-57.941-3.083-1.239-1.373-41.226
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat2.845.6374.463.3763.112.8732.693.5832.585.2932.247.835620.537
Resultat2.845.6374.450.6353.112.8732.692.4052.585.2932.247.835620.537
Forslag til udbytte-1.000.000-500.000-500.000-500.000-1.000.000-700.000-350.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.12.2021
2019
27.11.2020
2018
03.12.2019
2017
19.11.2018
2016
24.11.2017
2015
22.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5.0525.05215.51116.66998.99714.86511.365
Likvider3.358.5441.771.0091.018.4102.439.249285.212230.116936.377
Kortfristede aktiver5.525.1863.668.3712.048.9403.172.3352.251.9191.438.2051.308.919
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver13.135.50612.647.65210.304.0259.129.3208.481.2127.414.6185.968.068
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver13.135.50612.647.65210.304.0259.129.3208.481.2127.414.6185.968.068
Aktiver18.660.69216.316.02312.352.96512.301.65510.733.1318.852.8237.276.987
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.12.2021
2019
27.11.2020
2018
03.12.2019
2017
19.11.2018
2016
24.11.2017
2015
22.11.2016
Forslag til udbytte1.000.000500.000500.000500.0001.000.000700.000350.000
Egenkapital18.637.98716.292.35012.341.71512.288.84210.723.6938.838.4007.266.565
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser11.25011.25011.25012.8139.4389.4389.438
Kortfristede forpligtelser22.70523.67311.25012.8139.43814.42310.422
Gældsforpligtelser22.70523.67311.25012.8139.43814.42310.422
Forpligtelser22.70523.67311.25012.8139.43814.42310.422
Passiver18.660.69216.316.02312.352.96512.301.65510.733.1318.852.8237.276.987
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.12.2021
2019
27.11.2020
2018
03.12.2019
2017
19.11.2018
2016
24.11.2017
2015
22.11.2016
Afkastningsgrad 16,0 %26,5 %25,7 %21,4 %23,8 %25,1 %8,7 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 15,3 %27,3 %25,2 %21,9 %24,1 %25,4 %8,5 %
Payout-ratio 35,1 %11,2 %16,1 %18,6 %38,7 %31,1 %56,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 2.145,4 %34.433,7 %5.471,0 %85.264,8 %206.297,8 %162.102,8 %1.534,1 %
Soliditestgrad 99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %99,8 %99,9 %
Likviditetsgrad 24.334,7 %15.496,0 %18.212,8 %24.758,7 %23.860,1 %9.971,6 %12.559,2 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligtanerkendt regnskabspraksis. &nbspÅrsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestem-melser fra regnskabsklasse C. &nbspAnvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om eventualaktiver:4Eventualaktiver &nbspSelskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 19. 226.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Brønden Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Brønden Holding ApS hovedaktivitet er at eje andele i datterselskab samt anden dermed beslægtet virksomhed