Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

1.695'

Årets resultat

431'

Aktiver

858'

Kortfristede aktiver

111'

Egenkapital

853'

Afkastningsgrad

198 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
19.01.2021
2019
24.01.2020
2018
14.02.2019
2017
31.01.2018
2016
24.05.2017
2015
18.04.2016
Nettoomsætning540.692546.465
Resultat af primær drift1.695.2511.589.0291.206.8171.120.8441.107.756536.817542.4650
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 1.701.2151.593.8721.211.7531.125.9691.114.419000
Finansielle indtægter000140000
Finansieringsomkostninger000000088
Andre finansielle omkostninger-1.286.296-181.001-106-37.651-93.230-7.26800
Resultat før skat431.0731.550.8011.242.1861.131.3601.076.954529.549542.465154.666
Resultat431.0731.550.8011.242.1861.131.3601.076.954529.549542.465152.108
Forslag til udbytte0-360.000-360.0000-330.000-105.80000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
19.01.2021
2019
24.01.2020
2018
14.02.2019
2017
31.01.2018
2016
24.05.2017
2015
18.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 4.8668.550010.59413.734027.00027.000
Likvider106.44253.166113.42042.577119.05633.75120.43837
Kortfristede aktiver111.30861.716113.42053.171132.79033.75147.43827.037
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver746.2022.824.7211.792.2151.170.2801.409.3791.087.186709.199237.736
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver746.2022.824.7211.792.2151.170.2801.409.3791.087.186709.199237.736
Aktiver857.5102.886.4371.905.6351.223.4511.542.1691.120.937756.637264.773
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
19.01.2021
2019
24.01.2020
2018
14.02.2019
2017
31.01.2018
2016
24.05.2017
2015
18.04.2016
Forslag til udbytte0360.000360.0000330.000105.80000
Egenkapital853.3852.882.3121.901.5101.219.3261.537.9661.116.812752.262260.398
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.1254.1254.1254.1254.1254.1254.3754.375
Kortfristede forpligtelser4.1254.1254.1254.1254.2034.1254.3750
Gældsforpligtelser4.1254.1254.1254.1254.2034.1254.3754.375
Forpligtelser4.1254.1254.1254.1254.2034.1254.3754.375
Passiver857.5102.886.4371.905.6351.223.4511.542.1691.120.937756.637264.773
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
08.02.2022
2020
19.01.2021
2019
24.01.2020
2018
14.02.2019
2017
31.01.2018
2016
24.05.2017
2015
18.04.2016
Afkastningsgrad 197,7 %55,1 %63,3 %91,6 %71,8 %47,9 %71,7 %Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.97,9 %99,3 %Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 50,5 %53,8 %65,3 %92,8 %70,0 %47,4 %72,1 %58,4 %
Payout-ratio Na.23,2 %29,0 %Na.30,6 %20,0 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 99,5 %99,9 %99,8 %99,7 %99,7 %99,6 %99,4 %98,3 %
Likviditetsgrad 2.698,4 %1.496,1 %2.749,6 %1.289,0 %3.159,4 %818,2 %1.084,3 %Na.
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Caspar Richter Holding ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Caspar Richter Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at besidde ejerandele i andre selskaber.