Copied

Status: Normal
Saga V USD-A K/S
34045097
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Saga V USD-A K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at foretage investeringer i Private Equity-fonde.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes alene af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 02.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
01.11.2011 (8 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, USD
14.02.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

103''

Årets resultat

103''

Aktiver

200''

Kortfristede aktiver

971'

Egenkapital

163''

Afkastningsgrad

52 %

Soliditetsgrad

82 %

Likviditetsgrad

3 %

Regnskab etc.
02.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.10.2020 - 30.09.2021
Offentliggjort: 14.02.2022 (290 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (14.02.2022)
Årsrapport 2019 (24.02.2021)
Årsrapport 2018 (31.01.2020)
Årsrapport 2017 (28.02.2019)
Årsrapport 2016 (25.02.2018)
Årsrapport 2015 (03.03.2017)
Statstidende
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Saga V GP ApS (CVR 39949954) 01.01.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Elo Mutual Pension Insurance Company 03.02.2012 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 03.02.2012 25,00-33,32% 25,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 01.11.2011 10,00-14,99% 10,00 %
LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger (CVR 24260402) NORMAL 01.11.2011 10,00-14,99% 10,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 01.11.2011 20,00-24,99% 20,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Saga V GP ApS (CVR 39949954) 01.01.2019