Copied
 

Status: Normal
Saga V USD-A K/S
34045097
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Saga V USD-A K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at foretage investeringer i Private Equity-fonde.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes alene af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 30.11.2021
Status
NORMAL.
Etableret
01.11.2011 (8 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, USD
24.02.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

28.867'

Årets resultat

28.869'

Aktiver

171''

Kortfristede aktiver

3.171'

Egenkapital

148''

Afkastningsgrad

17 %

Soliditetsgrad

87 %

Likviditetsgrad

14 %

Regnskab etc.
30.11.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.10.2019 - 30.09.2020
Offentliggjort: 24.02.2021 (279 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (24.02.2021)
Årsrapport 2018 (31.01.2020)
Årsrapport 2017 (28.02.2019)
Årsrapport 2016 (25.02.2018)
Årsrapport 2015 (03.03.2017)
Statstidende
30.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.11.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Saga V GP ApS (CVR 39949954) 01.01.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Elo Mutual Pension Insurance Company 03.02.2012 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 03.02.2012 25,00-33,32% 25,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 01.11.2011 10,00-14,99% 10,00 %
LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger (CVR 24260402) NORMAL 01.11.2011 10,00-14,99% 10,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 01.11.2011 20,00-24,99% 20,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Saga V GP ApS (CVR 39949954) 01.01.2019