Copied

Status: Normal
Saga V EUR-A K/S
34045062
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Saga V EUR-A K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Virksomhedens formål er at foretage investeringer i Private Equity-fonde.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes alene af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
01.11.2011 (8 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, EUR
16.02.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

17.706'

Årets resultat

17.693'

Aktiver

72.913'

Kortfristede aktiver

5.906'

Egenkapital

66.360'

Afkastningsgrad

24 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

90 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.10.2020 - 30.09.2021
Offentliggjort: 16.02.2022 (283 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (16.02.2022)
Årsrapport 2019 (25.02.2021)
Årsrapport 2018 (31.01.2020)
Årsrapport 2017 (28.02.2019)
Årsrapport 2016 (25.02.2018)
Årsrapport 2015 (03.03.2017)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Saga V GP ApS (CVR 39949954) 01.01.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 03.02.2012 20,00-24,99% 20,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (CVR 71973514) NORMAL 01.11.2011 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE (CVR 71974316) NORMAL 01.11.2011 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 01.11.2011 10,00-14,99% 10,00 %
LÆGERNES PENSION - pensionskassen for læger (CVR 24260402) NORMAL 01.11.2011 10,00-14,99% 10,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 01.11.2011 20,00-24,99% 20,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Saga V GP ApS (CVR 39949954) 01.01.2019