Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

-1.792

Aktiver

84.488

Kortfristede aktiver

84.488

Egenkapital

69.936

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.07.2021
2019
30.06.2020
2018
03.06.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.250-5.000-4.375-1.875-1.875-1.875-1.875-1.875
Resultat af primær drift000-1.875-1.875-1.875-1.875-1.875
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter3.2123.0783.0552.9362.8522.7502.6350
Finansieringsomkostninger-258-44-400000
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-2.296-1.966-1.3241.061977875760-1.875
Resultat-1.792-1.533-1.034828762682593-1.434
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.07.2021
2019
30.06.2020
2018
03.06.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 84.45980.74377.23275.64173.93871.30168.74466.276
Likvider2929291541.0292.9044.7796.654
Kortfristede aktiver84.48880.77277.26175.79574.96774.20573.52372.930
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver00000000
Aktiver84.48880.77277.26175.79574.96774.20573.52372.930
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.07.2021
2019
30.06.2020
2018
03.06.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital69.93671.72873.26174.29573.46772.70572.02371.430
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser14.5529.0444.0001.5001.5001.5001.5001.500
Gældsforpligtelser14.5529.0444.0001.5001.5001.5001.5001.500
Forpligtelser14.5529.0444.0001.5001.5001.5001.5001.500
Passiver84.48880.77277.26175.79574.96774.20573.52372.930
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
14.06.2022
2020
06.07.2021
2019
30.06.2020
2018
03.06.2019
2017
31.05.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.-2,5 %-2,5 %-2,5 %-2,6 %-2,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,6 %-2,1 %-1,4 %1,1 %1,0 %0,9 %0,8 %-2,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 82,8 %88,8 %94,8 %98,0 %98,0 %98,0 %98,0 %97,9 %
Likviditetsgrad 580,6 %893,1 %1.931,5 %5.053,0 %4.997,8 %4.947,0 %4.901,5 %4.862,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for KSOL I ApS.