Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

5.451'

Primær drift

3.102'

Årets resultat

2.317'

Aktiver

60.304'

Kortfristede aktiver

25.808'

Egenkapital

15.835'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Nettoomsætning7.205.0907.058.0956.852.520
Bruttoresultat5.451.4464.953.6575.484.6115.992.6126.481.479000
Resultat af primær drift3.102.4462.604.6573.135.6103.643.6124.132.4793.606.5514.002.3423.704.123
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter326.528420.442398.342141.502117.913130.91498.363149.218
Finansieringsomkostninger-458.274-485.323-636.781-508.639-598.250000
Andre finansielle omkostninger00000-686.439-774.127-885.668
Resultat før skat2.970.7002.539.7762.897.1713.276.4753.652.1423.051.0263.326.5782.967.673
Resultat2.317.1461.981.0252.259.7942.555.6502.941.6112.379.3372.594.9242.293.032
Forslag til udbytte-2.400.0000-20.000.00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 22.569.38122.465.74539.579.7985.844.5053.987.1714.117.5533.786.9122.800.846
Likvider3.238.351651.9931.819.791165.3251.551.371277.318337.360308.135
Kortfristede aktiver25.807.73223.117.73841.399.5896.009.8305.538.5424.394.8714.124.2723.108.981
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver34.496.14936.845.14939.194.14941.543.15043.892.15046.241.15048.382.15050.729.950
Langfristede aktiver34.496.14936.845.14939.194.14941.543.15043.892.15046.241.15048.382.15050.729.950
Aktiver60.303.88159.962.88780.593.73847.552.98049.430.69250.636.02152.506.42253.838.931
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Forslag til udbytte2.400.000020.000.00000000
Egenkapital15.835.26013.518.11431.537.08829.277.29426.721.64423.780.03321.400.69618.805.773
Hensatte forpligtelser5.860.6396.089.9676.319.0366.560.7436.825.8137.145.0007.343.0007.464.000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser341.288345.896179.31500000
Kortfristede forpligtelser3.662.2383.397.1993.779.0205.880.7015.805.7655.526.3775.496.9725.314.195
Gældsforpligtelser38.607.98240.354.80642.737.61411.714.94315.883.23519.710.98823.762.72627.569.158
Forpligtelser38.607.98240.354.80642.737.61411.714.94315.883.23519.710.98823.762.72627.569.158
Passiver60.303.88159.962.88780.593.73847.552.98049.430.69250.636.02152.506.42253.838.931
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
12.05.2022
2020
04.05.2021
2019
29.04.2020
2018
12.04.2019
2017
30.04.2018
2016
18.05.2017
2015
13.04.2016
Afkastningsgrad 5,1 %4,3 %3,9 %7,7 %8,4 %7,1 %7,6 %6,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.33,0 %36,8 %33,5 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 14,6 %14,7 %7,2 %8,7 %11,0 %10,0 %12,1 %12,2 %
Payout-ratio 103,6 %Na.885,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 677,0 %536,7 %492,4 %716,3 %690,8 %Na.Na.Na.
Soliditestgrad 26,3 %22,5 %39,1 %61,6 %54,1 %47,0 %40,8 %34,9 %
Likviditetsgrad 704,7 %680,5 %1.095,5 %102,2 %95,4 %79,5 %75,0 %58,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ejendomsselskabet OV76 ApS for 2022 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsregnskab for 2022 er aflagt i DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Ejendomsselskabet OV76 ApS.